...

Huisartsen en andere eerstelijnsgezondheidswerker zullen volgend jaar dan toch niet moeten betalen voor het gebruik van de Vlaamse Tolkentelefoon. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeuren beslist. De tweede lijn zal wel moeten instaan voor de vergoeding van de tolken en de telefoonkosten.De eerste lijn van de gezondheidszorg zal toch gratis gebruik kunnen blijven maken van de Vlaamse Tolkentelefoon. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen besliste immers op aandringen van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), Domus Medica, Huis voor Gezondheid, de interuniversitaire werkgroep Diversiteit en gezondheid en huisartsenkringen Antwerpen en Dokters van de Wereld België, om een budget vrij te maken om de kosten waar de eerste lijn vanaf 1 januari 2013 zelf voor zou moeten opdraaien, op te vangen. Voor de tweede lijn is geen zo'n budget voorzien.Subsidiëring teruggeschroefdOp 15 juni van dit jaar besloot de Vlaamse regering om de subsidiëring van de Vlaamse Tolkentelefoon Ba-bel te herzien, althans voor de gezondheidszorgsector - deelsectoren als welzijn, onderwijs, tewerkstelling en inburgering bleven buiten schot. Vanaf volgend jaar zou de regering enkel nog de werkingskosten en de infrastructuur van de tolkenvereniging financieren, de vergoedingen van de tolken en de telefoonkosten zouden ten laste vallen van de gezondheidszorgsector zelf. Die maatregel zorgde voor heel wat onrust. Huisartsen merkten op dat de kosten sowieso niet doorgerekend konden worden aan de patiënten, aangezien zij het dikwijls al moeilijk genoeg hebben. En alles zelf betalen stond gelijk aan volledig gratis werken, wat evenmin haalbaar was. Ook De Vlaamse Liga tegen Kanker vroeg de overheid uitdrukkelijk om haar mening te herzien. Ze wees erop dat het recht op duidelijke informatie voor anderstalige patiënten - dat is ingeschreven in de wet op de patiëntenrechten - in het gedrang kwam door deze ingreep en vroeg de overheid om een herziening.OpluchtingDat die aanpassing er effectief komt, betekent een hele opluchting voor de eerste lijn. De VLK liet vandaag al weten de minister erg erkentelijk te zijn om het recht op duidelijke informatie in de eerstelijnsgezondheidszorg te vrijwaren. En ook de huisartsen tonen zich tevreden.