...

In een advies over het beroepsgeheim beklemtoont de Orde dat de arts niet noodzakelijk van de geheimhoudingsplicht ontslagen wordt als de patiënt zijn toestemming verleent. Wellicht komt er in de Code weldra een update over dat beroepsgeheim.Een provinciale raad wou meer weten over een recent Ordeadvies van 30 april dit jaar. Daarin adviseerde de Orde over hoe artsen informatie mogen doorspelen aan de VDAB als het gaat om een arbeidshandicap.Twistpunt is de term 'bevrijdende toestemming'. Kan dat principe een rol spelen om de schending van het beroepsgeheim op te heffen? Rechtspraak van de Raad van State, de Verklaring van Amsterdam en een recente juridische publicatie zouden in die zin wijzen (1), (2), (3).ZelfbeschikkingsrechtDe Orde nuanceert. De interpretatie van de bevrijdende toestemming ten opzichte van het artikel 64 van de Code van geneeskundige plichtenleer is immers tweeledig volgens haar. Een verklaring van de patiënt op zich volstaat niet om de arts van zijn zwijgplicht te ontslaan. Dat blijkt uit de voorwaarden gekoppeld aan de bevrijdende toestemming (artikel 64 van de Code).Toch blijft de Nationale Raad niet ongevoelig voor de tijdsgeest. Die gaat hier een stuk soepeler mee om. Daarom werkt de Raad aan aanpassing van de Code uit. De Orde zal daarbij rekening houden met de invulling van 'het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt omtrent zijn informationele privacy'.