...

Je zou kunnen zeggen: de ene prijs gaat naar de theorie, de andere naar de praktijk. Of: de eerste is voor Onderzoek, de tweede voor Ontwikkeling. Of nog: er is. Dat de Galenusprijs bestaat uit twee prijzen, een voor kennis en een voor toepassing, is veelzeggend. Er is geen industrie sector waar kennis en toepassing zo nauw bij elkaar aansluiten, als de farma-industrie. In geen andere sector is de praktijk zo afhankelijk van de theorie. Er bestaat geen sector waar de ontwikkeling zo gestuurd wordt door onderzoek, als deze. Dat zien we ook in de cijfers. De farmaceutische nijverheid is koploper in investeringen voor Onderzoek en Ontwikkeling. De O&O-uitgaven van de farmaceutische industrie zijn goed voor een kwart van wat de privector investeert in Onderzoek en Ontwikkeling. Tussen 1990 en 2009 stegen de totale O&O-uitgaven van de farmaceutische ondernemingen die aan fundamenteel onderzoek doen in Belgi van 188 miljoen euro naar 1,8 miljard euro. Maal tien dus of een gemiddelde jaarlijkse stijging van zo'n 13 procent. De aanwezigheid van de farmaceutische nijverheid in Belgiis geen toeval. De hoge scholing van onze werknemers zorgde voor geschikt personeel. Meer nog dan andere industrietakken is de farma aangewezen op hoogopgeleide werknemers. Twee derde van de werknemers in de farmaceutische bedrijven heeft een diploma van hoger onderwijs. Geen enkele sector van het Belgische bedrijfsleven heeft relatief gezien zoveel O&O-personeel in dienst: 20 procent van de 32.000 werknemers. 3.408 daarvan zijn wetenschappelijke onderzoekers. De farma telt een vijfde van het totaal aantal onderzoekers in de privector.'Kennis' is competitiviteit. Een recent onderzoek in verband met patenten van de geneesmiddelen die tussen 2000 en 2009 werden toegelaten tot de Amerikaanse markt geeft ons een goed idee van het belang van het werk in de Belgische labo's. Met 26 patentvermeldingen komt ons land wereldwijd als achtste uit de bus. In de relatie tot het aantal inwoners doen alleen Zweden, Zwitserland, Denemarken en de Verenigde Staten het beter.De betekenis van de farma-industrie voor onze kenniseconomie is duidelijk. Haar "maatschappelijke" betekenis reikt echter verder dan haar betekenis voor de economie en de werkgelegenheid. Het tweede maatschappelijke belang is de bijdrage tot de volksgezondheid en de stijging van de levensverwachting. De producten van de farma-industrie hebben sterk bijgedragen tot de levenskwaliteit. De blijvende stijging van de levensverwachting is onder meer te danken aan de strijd tegen degeneratieve welvaartsziektes zoals hart- en vaatziektes en kanker. Ere wie ere toekomt, dit succes is grotendeels toe te schrijven aan nieuwe medische technieken en geneesmiddelen. Il est clair que le micament n'est pas un produit de consommation comme les autres. Un micament est un produit actif nessaire la sant mais qui peut comporter des risques. Vu son importance pour la santpublique, il va de soi que le marchdu micament nessite donc une rlementation spifique. C'est pourquoi la totalitdu cycle (production, dispensation, rupation) du micament est tr roitement encadr. Nnmoins le micament reste bel et bien un produit industriel, qui comme tout produit industriel est fabriqupar des entreprises qui doivent assurer un certain niveau de rentabilitenvers leurs actionnaires tout en investissant dans une recherche de haut niveau. La recherche et le deloppement sont deux activit cl des entreprises du micament, dont la rlisation n'est possible que si les bices de l'entreprise sont largement rnvestis pour delopper de nouveaux micaments. Dans l'industrie pharmaceutique toute forme de recherche est longue et oneuse. Pour delopper un micament il est en moyenne nessaire de "screener" 10.000 molules. Apr les tests en laboratoire une quinzaine de molules sont sectionns pour des udes prliniques. Ces dernies sont alors tests sur des cobayes avant que une ou deux molules obtiennent l'autorisation de mise sur le march. Entre le dut et la fin de ce processus il faut compter de sept ans douze ans.C'est ident que les entreprises pharmaceutiques cherchent acquir une surface financie suffisante pour assumer les investissements nessaires. Les "micaments blockbuster" (ou micaments grand succ) leur permettent d'assurer une stabilitet de financer entre autres des nouvelles recherches. Pendant des anns, les grandes entreprises ont couvert un spectre de recherche tr endu, dans des domaines divers, afin d'accrore leurs chances de trouver un "hit" potentiel. Sous peu, pour un groupe important de ces micaments les brevets viendront hnce, ce qui implique la possibilitpour les giqueurs de s'installer sur ces march. En me temps les cos de deloppement de nouveaux micaments suivant le mode "blockbuster" ne cessent d'augmenter. Des exigences de plus en plus evs sont alement imposs en matie d'examen clinique pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le march Pour assurer notre syste des soins de santabordable et aussi un haut niveau d'innovation dans notre secteur pharmaceutique, il faut un nouvel uilibre entre les micaments giques et les "micaments princeps". J'appelle donc tous les acteurs impliqu se concerter ruliement en vue d'aider le politique rliser cet objectif. De Belgische farmaceutische nijverheid heeft toekomst. Precies omdat ze steeds zoekt naar vernieuwing en innovatie. Omdat ze de weg blijft bewandelen van fundamenteel onderzoek en toegepaste ontwikkeling. Bovendien, Belgiis op het vlak van de octrooien een zeer aantrekkelijk land. Het is ook de taak van de overheid om onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen: via rechtstreekse of onrechtstreekse financie steun aan bedrijven of onderzoeksinstellingen, of via beurzen aan onderzoekers. Dat behoort tot de bevoegdheid van zowel de federale overheid als de verschillende regionale overheden. Voor de Gemeenschappen verwijs ik naar het Pact 2020 in Vlaanderen en naar het BioWin project in WalloniEn ce qui concerne les initiatives fales, je mentionne quelques mesures prises dans le but d'amiorer le climat fiscal qui entoure la R&D:- Une ruction d'imps a introduite pour les chercheurs: en 2008 leur salaire est exonde prompte professionnel hauteur de 65% au lieu de 25%, et encore en 2009 hauteur de 75% au lieu de 65%.- Les bices sont exempt de l'imp des soci concurrence d'une partie de la valeur d'investissement des immobilisations et des nouveaux actifs immatiels comme, par exemple, les frais de recherche et l'affinement des licences.- Un crit d'imp a instaurl'intention de la R&D, permettant aux entreprises de mieux refler dans la comptabilitles avantages de la localisation des activit de R&D en Belgique.- Les cotisations que l'industrie doit payer sur le chiffres d'affaires des produits pharmaceutiques en Belgique est ruit concurrence des investissements supplentaires consentis en R&D.- La pression fiscale sur les royalties belges peres (revenus de brevets) a revue la baisse passant de 33,9 6,8%.De Belgische farma-industrie behoort tot de wereldtop. Belgiis een wereldspeler en -leider. En zo moet het blijven. Daarom voorziet de overheid maatregelen opdat ons land die speerpuntpositie blijft behouden. Onze waardering voor uw sector is groot. Ook de Galenusprijs van Artsenkrant/Journal du mecin mogen wij zien als een teken van waardering, voor de winnaars voor de sector.