...

Het KB20, dat het doorrekenen aan de patiënt verbood, stelde een regeling in het vooruitzicht. Een werkgroep binnen het Verzekeringscomité werkte een voorstel uit, zo deelt ASGB op zijn website mee. Dat voorstel werd maandag 15 juni voorgelegd aan de vergadering en wordt nu omgezet in een ontwerp-KB.Het voorstel houdt in dat huisartsen en specialisten met ambulante raadplegingen 2,5 euro extra krijgen voor elke raadpleging (of bezoek, niet bij een teleconsult). Dat tot een maximum van 200 raadplegingen.Een arts met gemiddeld 50 (ambulante) raadplegingen krijgt zo 500 euro extra per maand. De regeling zou lopen van 4 mei tot eind augustus. Het bedrag kan in totaal dan oplopen tot 2.000 euro. Misschien nog meer, wanneer de regeling verlengd zou worden.De ziekenfondsen geven gezamenlijk het aantal contacten per arts door aan het Riziv, dat de vergoeding aan de artsen zou uitbetalen tegen eind 2020. De arts heeft geen extra administratie.Ziekenhuisartsen kunnen van deze vergoeding genieten wanneer de facturatie van het consult niet via het ziekenhuis verloopt.Het Verzekeringscomité moet op 29 juni het voorstel definitief goedkeuren.