...

Mark Waer, rector van de KU Leuven, wil een herschikking van de bacheloropleidingen aan de universiteiten. Zo stelt hij voor om de toelatingsproef tot de studies geneeskunde pas na drie jaar te organiseren, na een eerste periode van 'bredere vorming'. Volgens KU Leuven-rector Mark Waer moeten universiteiten hun opleidingen hervormen. In De Standaard pleit hij vandaag voor een bredere vorming tijdens de bachelorjaren en specialisatie vanaf de masters. Dat zou onder meer betekenen dat de toelatingsproef tot de opleiding geneeskunde pas na drie jaar georganiseerd zou worden."In zo'n systeem kan je nog vanaf jaar één voor geneeskunde kiezen. Maar je kunt die stap ook later nog zetten, na de bachelorjaren, zoals dat het geval is in de Verenigde Staten", legt hij uit. De rector onderstreept ook dat de opleiding geneeskunde duur is en dat ze de kans moet bieden om voldoende klinische ervaring op te doen. "Dus blijft een beperking van de instroom nuttig."Maturiteit"Over het algemeen worden studenten te vroeg in een bepaalde richting gedwongen. En dat terwijl velen op achttien jaar nog niet over voldoende maturiteit beschikken om beslissende keuzes te maken", legt Mark Waer de redenering achter zijn hervormingsvoorstel uit. "Een bredere vorming tijdens de bachelorjaren met de mogelijkheid om later specialiseren, kan daar een antwoord op bieden. Op bachelorniveau zouden drie faculteiten kunnen volstaan: een voor natuurwetenschappen - inclusief geneeskunde en de technologische richtingen, een voor humane en gedragswetenschappen en een voor cultuurwetenschappen. Daarnaast kunnen er toegespitste bachelors komen, te vergelijken met de huidige professionele bachelors, die studenten wel meteen op een baan voorbereiden."