...

Na de zomer mogen de 1.276 best gerangschikten aan de geneeskundestudies beginnen. Op 15 juli wordt het resultaat van het examen bekend gemaakt. Maar slagen is dus niet voldoende - je moet ook 'gunstig' gerangschikt zijn.De deelnemers kunnen hun resultaat bekijken vanaf volgende week vrijdag om 16 u.Het examen is geen 'massamanifestatie' meer. De pandemie maakte het onmogelijk alle volk op de Heizel te verzamelen. Het examen verloopt nu gedecentraliseerd en digitaal op 72 verschillende locaties. Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), vindt dat een van de verworvenheden van de covidcrisis.Dat wil overigens niet zeggen dat de deelnemers de locatie kunnen kiezen - die wordt hen toegewezen.Het toelatingsexamen voor tandarts werd een dag later, op 6 juli, georganiseerd. Daar hadden zich 1.218 kandidaten voor aangemeld, die werden verdeeld over 16 locaties. 788 jongeren namen aan beide examens deel - ze moeten wel op voorhand aangeven welke van beide opleidingen hun voorkeur heeft.Professor Dirk Devroey reageerde voor de microfoon van VRT dat beter meer kandidaten tot de opleiding geneeskunde zouden worden toegelaten. Het nijpend tekort aan huisartsen gaat alleen maar toenemen - en ook voor bepaalde specialismen zijn er in de ziekenhuizen artsen tekort.In Vlaanderen blijft men er bovendien vanuit gaan dat artsen meer dan een 'full time equivalent' zullen blijven presteren - maar daar zet Devroey vraagtekens bij.Ook de idee om huisartsen meer taken te laten delegeren naar bijvoorbeeld verpleegkundigen biedt volgens Devroey niet echt de oplossing. Want ook verpleegkundigen zijn er - nu zeer voelbaar - tekort.