...

En uiteraard is het antwoord op die vraag: het gaat over de mens. Of zou moeten gaan want zo eenvoudig en logisch als het klinkt, is het niet altijd. Sowieso maken de vele beleidsniveaus het bijvoorbeeld al lastig om de mens centraal te stellen.Vorige vrijdag lichtte Edgard Eeckman, communicatiemanager van het UZ Brussel, op het afscheidssymposium van dokter Ri De Ridder als directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging de belangrijkste (voorlopige) bevindingen toe van het grootschalige project 'Zorg2030' van het UZ Brussel en de VUB. Dat startte in september 2017 en werd begin april afgesloten. Het project sloot uiteraard naadloos aan bij het onderwerp van het symposium: 'de toekomst van de gezondheidszorg'. 'Zorg2030' resulteerde uiteindelijk in 488 ideeën waarvan de definitieve versies op 5 juni worden voorgesteld.In avant-première presenteren we u al een aantal belangrijke krachtlijnen. Edgard Eeckman: "Zo moet men bijvoorbeeld ophouden gezondheidszorg als een kost te beschouwen. Preventie - waaraan ons land nog steeds amper geld uitgeeft - brengt integendeel geld op. Bijvoorbeeld doordat er daardoor minder werkverlet is." Verder geeft 'Zorg2030' ook aan dat 'zorgkwaliteit' voorop moet staan. "Dat geldt zelfs als hiervoor de vrijheid van de patiënt beperkt moet worden. De vrije keuze van zorgverlener indammen, is nodig om medicalisering tegen te gaan. Vrijheid is dus niet absoluut, een vaste huisarts en apotheker zijn aangewezen."Benadrukken doet 'Zorg2030' ook dat technologie weliswaar vele mogelijkheden biedt maar dat het de mens niet mag of kan vervangen. Menselijke warmte blijft essentieel in de zorgverlening.