...

De huisarts of andere betrokken zorgverleners geen toegang geven tot het psychiatrische dossier, is nadelig voor een patiënt. De psychiatrische gegevens uit het elektronisch dossier weren, vergroot de kans dat de patiënt opnieuw opgenomen wordt.Dat zegt Kaplin, psychiater en gedragsneuroloog van Johns Hopkins. Hij en zijn team lichtten 18 Amerikaanse topziekenhuizen door en constateerden dat meer dan de helft van deze instellingen het psychiatrisch dossier vaak buiten het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis (EPD) houdt. Maar een kwart van de ziekenhuizen geeft ook niet-psychiaters bovendien volledige toegang tot het psychiatrische gedeelte van het dossier.Het psychiatrisch dossier in het EPD opnemen en ook andere artsen die geen psychiaters zijn toegang geven tot dit gedeelte, heeft evenwel gunstige effecten voor de patiënt. Het integreren van de psychiatrische gegevens maakt het 27% minder waarschijnlijk dat de patiënt binnen een week heropgenomen wordt. Niet-psychiaters toegang geven tot die gegevens, maakt het 40% minder waarschijnlijk dat de patiënt moet heropgenomen worden - binnen een week, binnen 14 dagen en binnen een maand. Een hoger heropnamecijfer wordt gezien als een indicator voor een minder adequate zorg.Volgens Kaplin moet een huisarts, om een voor de hand liggend voorbeeld te nemen, niet per se alle details zien van de psychiatrische voorgeschiedenis, maar moet hij toch kennis kunnen nemen van de diagnose, van de behandelingen en vooral van de medicatie die de patiënt neemt. Om het voorbeeld wat verder uit te werken: wanneer de huisarts niet weet dat de patiënt antidepressiva krijgt, is dat een probleem. Er kunnen immers interacties optreden wanneer de patiënt nog andere middelen krijgt voorgeschreven.Een overzicht van alle medicatie die een patiënt krijgt is in ons land een centraal issue voor gegevensdeling via eHealth. Ten minste al op dat vlak zouden de zaken in gunstige zin evolueren.)Het onderzoek verscheen in het on-linetijdschrift 'International Journal of Medical Informatics'. Meer informatie vindt u ook op http://www.hopkinsmedicine.org/psychiatry.