...

Het FAGG waarschuwde vorige week al dat de beperkte beschikbaarheid van alle GLP-1 analogen (glucagon-like-peptide-1) in België nog zal aanhouden tot februari 2025. Het FAGG meldde toen dat de maatregelen om de toegang tot GLP-1-analogen te beperken, verlengd zouden worden. Het koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van geneesmiddelen behorend tot de GLP-1-analogen die vergund zijn met de indicatie van type 2 diabetes mellitus, gepubliceerd op 14 november 2023, zal worden verlengd tot 28 februari 2025. Dat KB zou normaal op 31 augustus 2024 buiten werking treden.Het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bevestigt vandaag dat de aanbevelingen van FAGG worden verlengd. "Op een moment van schaarste is het mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de mensen die het geneesmiddel het meest nodig hebben ook écht toegang krijgen", zegt VandenbrouckeDe taskforce Onbeschikbaarheden van het FAGG bekijkt de situatie opnieuw in november 2024. Bij problemen zal de takforce sneller bijeengeroepen worden.De aanbevelingen voor het voorschrijven en aflevering zijn te vinden op de website van het FAGG.