...

Voor de eerste maal vindt een wereldcongres over oorsuizen plaats in België. In het Oud Sint-Jan in Brugge vergaderen 300 specialisten uit de hele wereld om de belangrijkste wetenschappelijke evoluties in verband met tinnitus te bespreken.De multidisciplinaire benadering van oorsuizen heeft de jongste jaren voor heel wat doorbraken gezorgd. Dankzij de samenwerking tussen neurologen, neurochirurgen, specialisten in cognitieve wetenschappen en NKO-artsen wordt de complexe problematiek rond tinnitus steeds beter benaderd. Het zesde wereldcongres rond tinnitus wordt georganiseerd door het multidisciplinair team van het UZ Antwerpen, dat zich al jaren op dit probleem toespitst en zich op dat vlak al een stevige reputatie heeft weten te bemachtigen."Tijdens het congres zullen drie aspecten van het probleem tinnitus aan bod komen", zegt neurochirurg Dirk De Ridder. "Eerst en vooral zal de centrale pathofysiologie van oorsuizen worden besproken. Welke rol spelen neurotransmitters, zoals serotonine, in het proces? Welke hersengebieden zijn hierbij specifiek betrokken? Welke rol speelt het autonoom zenuwstelsel? Verder wordt in functie van de pathofysiologie en van de theoretische modellen de behandeling besproken, zowel medicamenteus als met andere methodes, zoals de uitwendige magnetische stimulatie, geluidsbehandeling met neuromodulatie, prikkeling van de nervus vagus en dergelijke meer."Kunst, filosofie en wetenschap"In een derde luik zullen wetenschappers met kunstenaars en filosofen worden geconfronteerd rond algemene vragen omtrent de rol van de wetenschap in de maatschappij, en de vraag of onderzoek tot universitaire centra moet worden beperkt. Op dit congres willen we aantonen dat kunst, filosofie en wetenschap nauw met elkaar verbonden zijn en complementair in het ontdekken en oplossen van problemen. We verwachten een boeiende discussie tussen kunstenaar Jan Fabre met Gyorgy Buzsaki, een wereldautoriteit op het vlak van geheugenonderzoek en het zoeken naar de grammaticale taal van de hersenen. Jan Torfs zal er eveneens het woord nemen over de academische vrijheid van wetenschappers."