...

Sp.a-kamerleden Maya Detiège en Hans Bonte pleiten in een voorstel tot hervorming van de Orde voor democratischere structuren en voor transparantere procedures. Orde-ondervoorzitter Walter Michielsen is niet per se tegen, maar uit zijn twijfels over de Hoge Raad voor Deontologie.Beide politici dienden hun voorstel begin deze maand in bij de Kamer. Partijgenoot senator Marleen Temmerman deed dat in oktober ook al bij de Senaat.In de nasleep van het medisch misbruik dat onlangs aan het licht kwam, klaagde Temmerman aan dat de Orde zowel rechter als partij is bij de behandeling van klachten. "Bovendien kiest ze in de praktijk steevast de kant van de arts", klonk het. "Het wordt dan ook hoog tijd dat ze de klachten van patiënten niet alleen ernstig neemt, maar ze ook opvolgt."Om dat te bewerkstelligen, willen Temmerman, Detiège en Bonte onder meer een opsplitsing van de Orde in een Nederlandstalige en een Franstalige en Duitstalige Orde - iets was dat de Orde zelf ook al herhaaldelijk heeft voorgesteld. Belangrijkst in die optiek is evenwel de oprichting van een overkoepelende 'Hoge Raad voor Deontologie van gezondheidszorgberoepen' en van aparte Orden voor gezondheidsberoepen zoals artsen en apothekers. Die moeten een wettelijke grondslag creëren voor deontologische regels en voor medische transparantie zorgen.Op een officieel standpunt van de Nationale Raad is het nog even wachten - de juristen van de Orde buigen zich momenteel over het wetsvoorstel. Maar ondervoorzitter en woordvoerder van de Orde Walter Michielsen wilde wel al wat kwijt aan Artsenkrant. "Vooreerst is het genoegzaam bekend dat de Orde ook zélf achter een hervorming staat", reageert hij. "Maar we moeten helaas vaststellen dat ons eigen voorstel, waarover we al heel wat contact hebben gehad met het kabinet van minister Onkelinx, nog altijd niet behandeld is."Hoge Raad blijft twistpuntBij het voorstel om een Hoge Raad voor Deontologie op te richten, iets wat onder anderen Patrik Vankrunkelsven al meermaals bepleitte, uit Dr. Michielsen opnieuw zijn twijfels. Die Raad zou bevoegd zijn voor het vaststellen van 'enerzijds de grondbeginselen van de deontologie die gemeenschappelijk zijn voor het geheel van de beroepsbeoefenaars of meerdere categorieën ervan en anderzijds voor de regels van deontologie die van toepassing zullen zijn op de beroepscategorieën waarvoor geen Orde wordt opgericht'. Daarnaast zouden bepaalde beroepscategorieën een eigen orde hebben met een Nationale Raad die 'specifieke deontologische regels' vaststelt."Maar ik vraag me af of je zomaar een onderscheid kunt maken tussen deontologische grondbeginselen en specifieke deontologische regels. Die grens is helemaal niet zo eenvoudig te trekken", waarschuwt Michielsen. Tegelijkertijd werpt hij op dat deze opdeling in nieuwe structuren loodzware procedures met zich mee zou kunnen brengen. "En dat staat in schril contrast met het streven naar administratieve vereenvoudiging."