...

Daartoe doet Johan Van Wiemeersch een oproep."De ontgoocheling onder de bestuursleden (universitair non-universitair) was groot", reageert de VVOG-woordvoerder. "Toch kunnen we hieruit zeer belangrijke positieve lessen trekken voor de toekomst. Een breuk binnen onze zo geprezen vereniging betekent dit allerminst." Slechts 31% stemmersDe verklaringen voor deze 'merkwaardige en onverwachte' uitslag zijn niet enkel typisch voor gynaecologen. zo is een vergadering over statuten al niet erg sexy en dus moeilijk communiceerbaar. Dat blijkt ook uit het lage percentage stemmers: slechts 31%. Perceptie speelt evenzeer een rol, als zouden de universitairen de macht nemen en de subspecialisten de overhand gaan krijgen. Waardoor de vele algemene gynaecologen in de kou zouden staan. "Deze vrees leeft niet enkel binnen de gynaecologie-verloskunde maar ook binnen vele andere grote disciplines", trekt Van Wiemeersch het debat open. "Denk aan de verbeten strijd tussen het VBS en de universiteiten over de invoering van de ManaMa en aan diverse andere dossiers die de voedingsbodem vormen voor tweedracht en conflicten tussen universiteit en beroep."Nog een reden ziet de Antwerpse gynaecoloog in de commotie en stemmingmakerij vooraf. De essentie van de zaak zou daardoor in de schaduw geraakt zijn.Het bestuur blijft nu allerminst bij de pakken zitten. Van Wiemeersch: "Een bemanning mag een schip in woelige wateren nooit verlaten. Dan pas hebben de passagiers er nood aan. De Raad van Bestuur blijft unaniem bij zijn standpunt: de statutenwijziging biedt niets dan voordelen, de inbreng van werkgroepen en wetenschappelijke subspecialisaties is verrijkend en niet bedreigend. Hoe meer actieve collega's binnen een bestuur worden betrokken, hoe groter de conflictpreventie. Hoe groter de inbreng van wetenschap in symbiose met beroep, hoe groter de kans dat de kwaliteit van zorg en uiteraard de gezondheid van de vrouw erop vooruit gaat."Geen chaosDat de vereiste tweederdemeerderheid net niet is gehaald, betekent niet het begin van de chaos maar is voor de beleidsverantwoordelijken een les om in de toekomst nog beter te communiceren. "We moeten duidelijk maken dat onze specialiteit maar sterk kan blijven wanneer ze alle groepen vertegenwoordigt, consensus nastreeft, overleg pleegt en absoluut niet ten prooi valt aan frustratie, rancune of afgunst. De Raad van Bestuur zal in de loop van de komende maanden ook verder nagaan welk punt precies de reden was om voor 38% van de leden 'neen' te doen stemmen.Het eerstvolgende overleg moet ertoe leiden dat de aangepaste statuten met grote meerderheid worden goedgekeurd, hoopt Van Wiemeersch. "Me, myself and I" moeten wijken voor "We and together", besluit hij namens de Raad van Bestuur van de VVOG.