...

De Dienst voor geneeskundige verzorging stuurde u voor 1 april het benodigde formulier door. Wanneer die dat - met de rubrieken I en II, A of II, B behoorlijk ingevuld (in het bijzonder door uw verzekeraar) - voor 15 juni terugkrijgt, ontvangt u de vergoeding normaal gezien voor 15 januari van het jaar volgend op het betreffende dienstjaar. Wanneer dat niet gebeurt, hebt u recht op nalatigheidsinteresten.Gewijzigde tarieven Voor 2011 is het bedrag gestegen tot 4.199,14 euro voor artsen die voor hun volledige beroepsactiviteit zijn toegetreden tot het akkoord. Wie dat slechts deels heeft gedaan, heeft recht op 2.065,28 euro. Het basisbedrag van het gereserveerd recht op rustpensioen ligt sinds 1 januari 2011 op 5.153,00 euro; voor een overlevingspensioen ligt dat bedrag op 4.294,28 euro.Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de sociale voordelen moet u tot het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn toegetreden. Daarnaast moet u uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging effectief hebben uitgeoefend.