...

Het team van dr. Enid Montague, internist in Chicago, maakte gebruik van de techniek van eyetracking om de oogbewegingen van een honderdtal duo's artsen-patiënten tijdens een consultatie te volgen. Na afloop van het onderzoek bleek dat de artsen gedurende bijna een derde van de tijd hun ogen strak op de pc hadden gericht. Volgens de auteurs ontgaan hen daardoor tal van non-verbale signalen en wordt hun vermogen om te luisteren naar, aandacht te hebben voor en te communiceren met de patiënt aangetast. Dr. Montague, die overigens vaststelde dat ook de ogen van de patiënt op het scherm waren gericht, betreurt dat het 'in die omstandigheden moeilijker is om creatief te denken en de problemen van de patiënt op te lossen'. Maar wat is dan de oplossing? Dr. Montague is zeker geen voorstander van het bannen van de computer uit de consultatieruimte en van een terugkeer naar de papieren dossiers. Hij pleit veeleer voor gedeelde schermen, die zowel voor de zorgverlener als de patiënt zichtbaar zijn, waardoor weer een bepaalde interactie kan ontstaan. (referentie: International Journal of Medical Informatics, 30 december 2013, doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.11.003)