...

Gedurende vier maanden hebben de Dokters van de Wereld, 7 op 7, medische zorg verstrekt bij daklozen in drie noodopvangcentra. In totaal voerden de 234 vrijwilligers welgeteld 4.160 consultaties uit. Onder de verzorgde daklozen bevinden zich minstens 30 daklozen die extreem ziek of kwetsbaar zijn.Hartaanval"Het gaat om ernstige diabetici die nauwgezette insulinebehandelingen nodig hebben, zwangere vrouwen, personen met chronische incontinentie, terminale kankerpatiënten, ja zelfs mensen die tijdens het Winterplan een hartaanval hebben gehad", vertelt Stéphane Heymans, coördinator Belgische projecten. "Dokters van de Wereld helpt deze daklozen zo goed als kan maar uiteindelijk komt het hier op neer: genezen doe je niet op straat. En al zeker niet als je net een hartaanval hebt gehad of aan de dialyse moet."Van alternatieven is voor deze mensen blijkbaar geen sprake: 66% van de patiënten geeft aan niet te weten waar naartoe nu de opvangcentra gesloten zijn. En 25% van de patiënten weet buiten de consults van Dokters van de Wereld niet hoe aan zorg te raken. Daarom dringen de Dokters van de Wereld aan op structurele oplossingen.Structurele maatregelen"Elk jaar is het hetzelfde liedje: na het Winterplan wordt een massa daklozen in de Brusselse straten gedumpt, zonder dat op voorhand aan een plan is gewerkt om deze mensen op een duurzame manier van straat te houden. Er is dringend nood aan een Brussels meerjarenplan dat hulpverlening, medische zorg en huisvesting combineert . Men komt echter niet verder dan brandjes blussen - van november tot maart - en daarna houdt alles plots op. Zo hoeft het natuurlijk niet te verbazen dat het aantal daklozen in Brussel jaar na jaar toeneemt, dat het opvangtekort steeds grotere proporties aanneemt en dat er ook vannacht mensen op straat zullen slapen met terminale ziektes of baby's in de buik", aldus Heymans.Inmiddels blijft Dokters van de Wereld zorg verlenen aan daklozen en alle kwetsbare mensen via de Medibus en de permanente zorgstructuren in Antwerpen, Brussel en La Louvière.