...

Voor deze tiende prijs wordt het prijsbedrag opgetrokken van 5.000 naar 7.500 euro. De voorgedragen werken moeten gaan over preventie en dienen praktijkgebaseerd te zijn. In het verleden werd al onderzoek over kanker, diabetes, hypertensie, infectieuze aandoeningen, voeding en gedragsstoornissen bekroond. Dit jaar wordt er geen vast thema opgelegd.Het is de Vlaamse afdeling van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde die de jury voor de beoordeling samenstelt. Meer info over deelname vindt u op www.academiegeneeskunde.be.Steunbedragen vanaf 250 euro (met fiscaal attest) kunnen worden overgemaakt op de rekening van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde (BE52 3751 1174 6709) met vermelding 'bijdrage Prijs dokter Broeckaert 2015' en van uw rijksregisternummer.Bedragen vanaf vijf euro en voor wie geen fiscaal attest nodig heeft, kunnen worden gestort op de speciaal daarvoor geopende rekening van dr. Broeckaert zelf: BE24 9731 1596 3938.