...

Vanaf 2017 moeten artsen een minimuminkomen hebben uit Riziv-prestaties om het sociaal statuut te kunnen verwerven. Van de 29.264 artsen die geconventioneerd zijn en een sociaal statuut hebben aangevraagd, zouden er 2.813 niet aan de activiteitsdrempel komen. Dat is 9,6% van het totaal.Marc Moens noteerde dat 21% van de klinisch biologen en 12% van de fysiotherapeuten in dat geval zijn. Veel klinisch biologen die in onderaanneming werken, bijvoorbeeld, rekenen hun prestaties niet zelf aan en vallen daardoor uit de boot.Bvas is nooit voorstander geweest van dit KB, onderstreept dr. Moens. Over een eventuele bijsturing ervan kan volgend jaar worden gepraat . Marc Moens denkt bijvoorbeeld aan de situatie van hoofdgeneesheren. Maar voordat mogelijke aanpassingen in het Staatsblad zouden verschijnen, zullen we wel al een eind in 2018 zitten.Volgens dr. Moens kunnen artsen die voorzien dat ze niet aan de activiteitsdrempel komen, beter nu als eens aan het rekenen slaan. Om het sociaal statuut in 2017 (gebaseerd op het inkomen uit 2015) te krijgen moet de arts voor eind juni zijn aanvraag indienen.Bij een negatieve beslissing kan de arts een bezwaarschrift indienen, maar die moet een hele procedure doorlopen voordat de Nationale Commissie zelf de knoop kan doorhakken. Je mag dan rekenen dat je dan al aan het eind van het jaar zit. De mogelijkheid die de Bvas-voorzitter artsen die in dit geval zijn ter overweging meegeeft, is om de conventie voor 15 december dit jaar op te zeggen. Ze kunnen dan zelf hun tarief bepalen en daar eventueel het verlies van het sociaal statuut in verrekenen.