...

De feiten hadden plaats op 4 november 2013. Een gedetineerde werd van de gevangenis van Lantin naar die van Hasselt overgebracht. Hij vroeg de gevangenisarts om hem een kalmeermiddel voor te schrijven. Het medicijn was evenwel niet voorradig, waarop de man de arts een vuistslag gaf.De gevangenisarts was door de feiten twee weken arbeidsongeschikt. De veroordeelde moest al meerdere keren voor fysieke en verbale agressie tegen ambtenaren en magistraten voor de rechtbank verschijnen.