...

Het regeerakkoord bevat tien doorslaggevende bladzijden die onze gezondheidszorg voor de nabije toekomst zullen bepalen.In het regeerakkoord staan tien bladzijden die cruciaal worden voor onze gezondheidszorg. In totaal telt het akkoord 180 bladzijden, maar in een eerste deel (blz. 38-42) staat de tekst stil bij gezondheidszorg en hulp aan personen. Daarin maakt men onder meer gewag van de oprichting van een instituut dat een antwoord moet bieden op budgettaire uitdagingen voor de toekomst van onze gezondheidszorg. De federale kerntaken en de overdracht naar de deelstaten worden ook aangesneden. Ook de organisatie van de eerstelijnszorg komt aan bod.Verderop, van blz. 106 tot 113, vindt u meer concrete cijfergegevens. Er staan duidelijke richtlijnen in om de actoren in de gezondheidszorg te responsabiliseren (observeren van voorschrijfprofielen onder meer)en de toegankelijkjheid te verbeteren.Wijkgezondheidscentra Eén enkele passage gaat specifiek over de rol van de huisarts. Het GMD zal worden aangemoedigd, wellicht komen er ook zorgtrajecten bij. Men diept verder het spoor uit van een uniek telefoonnummer '1733' om de wachtdiensten van de huisartsen te verbeteren. De toegankelijkheid van wijkgezondheidscentra wordt verder aangemoedigd.U vindt de volledige tekst van het regeerakkoord op onze site.