...

Het Vlaams Patiëntenplatform schat dat eind vorig jaar 27% van de zorg voor personen met een chronische aandoening in het ziekenhuis is uitgesteld. In de eerstelijnszorg zou het om 25% uitgestelde zorg gaan. Er is een forse inhaalbeweging nodig en verdere bijkomende gezondheidsschade moet worden vermedenNog steeds is er een instroom van coronapatiënten en nieuwe grieppatiënten. Door de aanhoudende hoge werkdruk en uitval bij het medisch personeel blijft het inhalen van de achterstand bijzonder lastig."Zo stappen we van de ene crisis in de andere zonder een structurele aanpak. De Vlaamse Raad WVG wil hier zo snel mogelijk komaf mee maken en doet tien aanbevelingen aan de Vlaamse overheid voor het uitwerken van een daadkrachtig beleid", zegt Tom Balthazar, voorzitter van de Raad.Vier aanbevelingen voor de korte termijn:Op middellange termijn moeten maatregelen vermijden dat nog meer zorg wordt uitgesteld.De Vlaamse Raad WVG is de opvolger van de SAR WGG. Ze adviseert de Vlaamse overheid over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze heeft ook als opdracht akkoorden te sluiten tussen de stakeholders en de Vlaamse Regering.