...

Het thuiszorgproject KOESTER (Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie) van het UZ Gent heeft als eerste Belgische centrum de erkenning van Pediatrische Liaisonfunctie gekregen. Het project dat dit jaar 20 jaar bestaat, krijgt daardoor ook structurele financiering en het team kan ingezet worden in andere (partner)ziekenhuizen.Koester biedt chronisch zieke kinderen thuisbegeleiding en psycho-sociale zorg aan. Tijdens de voorbije 20 jaar hebben 1.300 kinderen koesterzorgen gekregen. Het team vormt een verbinding tussen het ziekenhuis en de thuisverzorging (huisarts, familiehulp...).Financieel Nu het team sinds begin oktober de erkenning van Pediatrische Liaison gekregen heeft, kunnen de medewerkers ook ingezet worden in andere (partner)ziekenhuizen. Hiervoor krijgt het project de nodige financiële middelen van de Vlaamse Gemeenschap.Prof. Dr. Yves Benoit, ooit nog laureaat van de Gouden Hippocrates (een prijs van Artsenkrant voor de meest verdienstelijke arts, red.), is voorzitter van vzw Kankerfonds: "We zijn hier bijzonder blij mee. De erkenning als liaison bevestigt niet alleen de expertise van de KOESTER-equipe als verlengstuk van het ziekenhuis, maar ook onze overtuiging dat degelijke en transmurale comfortzorg voor alle kinderen en palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke kinderen in het bijzonder een must is".