...

De vraag naar thuisverpleging blijft groeien en wordt ook steeds complexer, onder meer als gevolg van de vergrijzing, een kortere ligduur in ziekenhuizen en nieuwe patiëntengroepen die zich aandienen - met name chronische patiënten met vaak een gevarieerde problematiek die tal van complexe technische zorg vergen. Meer dan ooit vervult de thuisverpleegkundige daardoor een coördinerende rol, als rechterhand van de huisarts, benadrukt het Wit-Gele Kruis.Vandaag, 12 mei, bedankt het Wit-Gele Kruis zijn medewerkers voor hun enthousiaste inzet. Twee bekende namen zetten mee de schouders onder een origineel initiatief: Brahim bezingt de verpleegkundigen in een 'poppy' song, illustrator Mark Borgions tekende er een animatiefilm bij.