...

Het resultaat spreekt boekdelen: een thuisbevalling houdt een hoger risico in op een apgarscore van 0 na 5 minuten, op epilepsieaanvallen en op ernstige neurologische afwijkingen. (referentie: Grünebaum A et al. Am J Obstetrics & Gynecology 2013;doi:10.1016/j.ajog.2013.06.025)