...

Dokter Hueting ging met pensioen als huisarts en stopt nu ook zijn syndicale activiteiten - hij geeft de fakkel door. Thomas Gevaert (anatoom-patholoog) volgt hem op als co-voorzitter op en woont ook de Nationale Commissie bij. De andere co-voorzitter is huisarts Michel Creemers."Er waren geen grote punten te behandelen op het overleg artsen-ziekenfondsen, nog geen grote dossiers. De vergadering van 30 augustus was vooral een voorbereiding voor de komende maanden", vertelt Gevaart."Uit het overzicht van de uitgaven voor de artsenhonoraria in het eerste trimester bleek dat er voor de meeste disciplines minder prestaties waren in de gezondheidszorg. Daar is een discussie over gevoerd, maar het is te vroeg om daar al definitieve conclusies uit te gaan trekken. Het gaat wellicht enkele jaren duren voor we het complete plaatje kennen.""Er is zorg uitgesteld geweest. Het best bekend is dat al voor kanker. In landen waar daarover een goede registratie gebeurt - de UK, de US - zie je dat in de periode van de pandemie er minder diagnosen van kanker zijn gesteld. Wat de impact daarvan is, zal pas later duidelijk worden.""Niet alleen de kost van uitgestelde zorg zal nog verder moeten blijken, ook de kost van de pandemie zelf - de impact op de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld.""Er werd verder een overzicht gegeven van de zaken uit het akkoord artsen-ziekenfondsen die al werden gerealiseerd - en daarnaast van de punten die nog gerealiseerd moeten worden. Sommigen hebben daarbij hun ongenoegen geuit dat zaken veel te lang aanslepen. Maar daar zit de covidcrisis uitgeraard voor iets tussen."Voorzitter Jo De Cock zal de komende weken een lijstje samenstellen van de punten die als eerste gerealiseerd moeten worden - die een extra duwtje moeten krijgen. Er is ook over gepraat dat sommige projecten - hervormingen over de langere termijn - misschien in meer dan één akkoord moeten worden ingeschreven""Meer aandacht voor preventie in de gezondheidszorg is een werk van lange adem, dat kun je niet in één akkoord voor twee jaar inschrijven." Dat sluit naadloos aan bij het project van de gezondheidszorgdoelstellingen en van de meerjarenbegroting", stipt dokter Gevaert aan.Nogmaals bleek op de NCAZ dat de doktersapp van Proximus bij alle leden van de Commissie weerstand oproept. "Er zal over de uitvoering daarvan zeker nog gepraat moeten worden met Proximus en met de overheid."