...

De oorlog tussen Irak en Iran in de jaren tachtig, de Golfoorlog in 1991 en de militaire invasie van 2003 hebben het land op de rand van de afgrond gebracht. Irak moet hard vechten voor zijn heropbouw. De auteurs van het dossier in The Lancet, schrijven dat een derde van de Irakezen in armoede leeft. De aanhoudende politieke instabiliteit, infectieziekten en een epidemie van niet-overdraagbare ziekten hebben ertoe geleid dat de gezondheidstoestand in Irak veel te wensen overlaat. Het dossier in The Lancet belicht vooral de gezondheidsproblemen en de prioriteiten ter zake, nu en in de toekomst, en stelt enkele oplossingen voor het Iraakse gezondheidssysteem voor.