...

Een nieuwe studie uitgevoerd door het Johns Hopkins Hospital die eerstdaags in JAMA Surgery verschijnt, stelt dat die tevredenheid niet noodzakelijk de kwaliteit weergeeft van de verstrekte zorg aan patiënten die een operatie ondergingen. De auteurs zeggen te hebben vastgesteld dat "er geen nauwe samenhang is tussen wat er in de operatiekamer gebeurt en de indruk die de patiënt heeft van de kwaliteit van de verstrekte zorg". De auteurs benadrukken het belang van de tevredenheid van de patiënten, maar beklemtonen even zeer het feit dat die tevredenheid niet alles zegt over de kwaliteit van de zorg, zelfs al staat die tevredenheid steeds vaker centraal in het medische debat en speelt ze een rol bij de terugbetalingen.