...

In navolging van het artikel "België telt te veel vroedvrouwen" ontspon zich op twitter een interessante discussie tussen gynaecoloog Tom Bovyn (Bvas) en Pedro Facon, directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid. Minder vraagDokter Bovyn merkte op dat een beperking van het aantal vroedvrouwen zich opdringt. "De planningscommissie moet in actie komen," aldus Bovyn. "Er is immers een te grote instroom van afgestudeerde vroedvrouwen die geen werk meer vinden." Dat probleem neemt in de toekomst alleen maar toe aangezien de ligduur voor bevallingen in de ziekenhuizen steeds korter wordt. En dus daalt de vraag naar vroedvrouwen. "Daarin brengt een extra opleidingsjaar geen verandering. Er is immers een overaanbod aan opleidingen," dixit Tom Bovyn.ReguleringPedro Facon beaamde grotendeels de stellingen van de Bvas-gynaecoloog. Al zei hij wel dat de planningscommissie voor vroedvrouwen wel degelijk aan het werk is. "Ze krijgt daarbij ondersteuning van de FOD Volksgezondheid. We gaan de (ontwikkeling van de) workforce na. En ook vraag en aanbod." Vroedvrouwen kunnen tegenwoordig wat meer dan vroeger aan de slag bij thuisbevallingen. Dat belet niet dat er teveel zijn. "We hebben nu al een grotere dichtheid aan vroedvrouwen dan het OESO-gemiddelde," twitterde de topman van de FOD Volksgezondheid. Dat aanbod kan volgens hem echter wel in goede banen geleid worden. Voorwaarde is dat de overheid een samenspel van beleidsmaatregelen neemt. Pedro Facon: "De echte vraag is: welke nuttige beheersinstrumenten zijn er op vlak van onderwijs en volksgezondheid? Vooreerst dient te worden nagegaan of aanbodregulering mogelijk is. En we moeten kandidaat-studenten en ouders informeren dat de arbeidsmarkt voor vroedvrouwen verzadigd is." Voor Facon is vooral een rationalisatie van het opleidingsaanbod essentieel. "Nu zijn er immers twintig hogeschoolopleidingen, elf in de Vlaamse en negen in de Franstalige gemeenschap," aldus de topambtenaar die er nog aan toevoegde dat het opleidingsveld vroedkunde/verpleegkunde eveneens aan stroomlijning toe is.