...

Vaccinatoren krijgen van de overheid het advies om tienjaarlijkse herhalingsinentingen met het tetanusvaccin Tedivax pro adulto enkele weken uit te stellen. GlaxoSmithKline, de producent van dit vaccin, meldde aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dat technische problemen voor een tijdelijke stockbreuk hebben gezorgd. "Die zou normaal eind september moeten opgelost raken. Voor dringende gevallen beschikken we nog over voldoende voorraad", zegt Ann Eeckhout (FAGG).De problemen doen zich alleen voor bij het Tedivax pro adulto vaccin. "Het gecombineerde vaccin tetanus-difterie-pertussis dat aan zuigelingen wordt toegediend, is niet getroffen. Die primovaccinaties komen absoluut niet in het gedrang", zegt Ann Eeckhout. Huisartsen, arbeidsgeneesheren en spoeddiensten beschikken voorlopig nog over voldoende voorraden van het herhalingsvaccin. Zij krijgen wel de uitdrukkelijke raad mee om hier omzichtig mee om te springen, tot de productie weer normaal draait en de tekorten worden bijgebeend. "We doen er alles aan om dat proces zo snel mogelijk weer in orde te brengen", zegt Julien Brabants (GSK). "Naast onze eigen controles volgen er nog veiligheids- en kwaliteitsonderzoeken door de overheid, maar tegen midden en uiterlijk eind september moet dit allemaal verholpen zijn. We maken ons intussen sterk dat er zich hierdoor geen levensbedreigende situaties zullen voordoen. De regionale overheden met wie wij contracten hebben afgesloten, beschikken over een voldoende buffervoorraad om alle dringende gevallen verder te helpen. Elke risicopatiënt zal meteen gevaccineerd kunnen worden. Bovendien zijn er ook alternatieven voorhanden. Andere combinatievaccins met een tetanuscomponent, zoals Boostrix, kunnen in geval van nood perfect worden ingezet."Vaccinet"Via de producent en de site van het FAGG kunnen artsen nagaan welke alternatieve vaccins er momenteel in ons land ruim in voorraad zijn. De arts zal geval per geval moeten evalueren welk alternatief meest geschikt is. Dat verschilt naargelang het gaat om iemand met een risicojob, iemand die veel met jonge kinderen werkt of een patiënt die verre reizen wil ondernemen", zegt Ann Eeckhout. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat instaat voor de vaccinatiecampagnes, maakt zich voorlopig geen al te grote zorgen. "De producent heeft zijn contract met ons perfect nagekomen en de volledige bestelling aan tetanusvaccins is geleverd. Artsen kunnen via vaccinet dus gewoon gratis hun vaccins blijven bestellen", zegt Ria Vandenreyt. "Dat neemt niet weg dat ook wij vragen om er voorlopig behoedzaam mee om te springen, tot we zeker zijn dat de productieproblemen van de baan zijn." Wie wel grotendeels door zijn voorraad heen zit, zijn de apothekers. "Voor ons is dit een compleet onaanvaardbare situatie. Het probleem is niet nieuw en vraagt een structurele oplossing", aldus Jan Depoorter (APB).Voldoende buffersHet is niet de eerste keer dat zich moeilijkheden voordoen bij de aanmaak van vaccins. Ann Eeckhout: "We hebben in het recente verleden gelijkaardige stockbreuken gekend. Onze inspecteurs zullen hierover overleggen met het bedrijf om na te gaan hoe zoiets in de toekomst zo kort mogelijk kan gehouden worden. We beseffen tegelijk ook dat de aanmaak van vaccins totaal anders verloopt dan die van geneesmiddelen." Vaccinspecialist professor Pierre Van Damme (UA) pleit intussen voor voldoende buffers per land. "Om te voorkomen dat er in de toekomst eens echte plotse tekorten komen, zou de overheid best onderhandelen over de aanleg van voldoende grote buffervoorraden van deze vaccins."