...

De vele telefoontjes van patiënten met vragen over covid, het voortdurend moeten aanmaken van tetscodes, het zijn dingen die huisartsen ook afhouden van hun normale werk en die de frustratie zeer hoog doen zitten. De IMC Volksgezondheid stuurde de teststrategie voorlopig bij, maar niet in de richting die de huisartsen vragen.Test op dag vijf?Huisartsen willen dat asymptomatische personen die een hoogrisicocontact zijn de facto vijf dagen in quarantaine gaan en getest worden op dag vijf. De officiële strategie blijft dat personen die hoog risicocontact zijn in quarantaine gaan en al getest worden op dag één. De tweede test na zeven dagen vervalt evenwel bij gevaccineerde personen als voorlopige maatregel.Dat wegvallen van de tweede test zorgt volgens federaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, ook voor ontlasting van de huisartsen. De voornaamste reden om deze test voorlopig te laten vallen is evenwel omdat er onvoldoende testcapaciteit dreigt te komen. Het duurt nu alweer verscheidene dagen voor men het testresultaat krijgt.Het is een dovemansgesprek, zoals deze zondag bleek op de Zevende Dag waar dokter Roel Van Giel de argumenten van de huisartsen uiteenzette maar minister Vandenbroucke onwrikbaar bij zijn standpunt bleef.Testen op dag één blijft volgens Vandenbroucke belangrijk omdat het toch drie à vier dagen duurt voor het resultaat van een PCR-test bekend wordt. Pas testen op dag vijf betekent dat ook mensen met een belangrijke maatschappelijke functie, zoals zorgverleners, minstens een week in quarantaine zullen moeten blijven.Als het toch zo lang duurt voor de uitslag van de test bekend is, komt het dan eigenlijk niet op hetzelfde neer, vroeg VRT-presentator Lisbeth Imbo zich af. Volgens dokter Van Giel zullen mensen, zolang ze de boodschap krijgen dat ze zich al op dag één kunnen laten testen, toch onmiddellijk naar de huisarts bellen. Dat is de snelste manier om een testcode te krijgen en, volgens henzelf, om uit quarantaine te raken.Kunnen websites huisartsen ontlasten?Vanaf donderdag 2 december moet er een nieuwe website beschikbaar zijn waarop mensen die positief testen op covid zelf hun hoogrisicocontacten kunnen inbrengen. Die hoogrisicocontacten krijgen dan automatisch bericht met een testcode en een quarantaine-attest.Dat moet de contact tracing maar ook de huisartsen ontlasten, volgens minister Vandenbroucke. Die wijst erop dat de website met de self assessment test die voorkomen dat mensen met lichte symptomen meteen naar de huisarts lopen, al rond de 200.000 bezoekers kreeg. "Elke dag komen er 10.000 à 11.000 bij", dat zijn volgens hem mensen die anders effectief hun huisarts hadden gecontacteerd.De beslissing van de IMC om, bij gevaccineerde hoogrisicocontacten, de test op dag zeven voorlopig te laten vallen, kreeg ook kritiek - onder meer van de huisartsen. Bij deze tweede test is er toch nog een aantal personen die positief test. Die kunnen het virus doorgeven en worden er nu niet meer uitgefilterd.(Lees verder onder het algoritme.)De teststrategie die huisartsen voorstellen vindt u hieronder. Niet alleen Domus Medica, waar Roel Van Giel voorzitter van is, maar ook BVAS en Kartel/ASGB ondersteunen de alternatieve strategie die huisartsen moet ontlasten.Ze houdt ook in dat mensen die positief reageren op een zelftest, meteen tien dagen arbeidsongeschikt worden verklaard, door de huisarts (of apotheker) met de e-form aangemeld worden bij de contact tracing - maar dat er niet automatisch een PCR-test moet volgen om de uitslag te bevestigen.Volgens minister Vandenbroucke hebben de huisartsen overigens niet de hefbomen om zomaar zelf tot een andere teststrategie te beslissen en in praktijk te zetten.Ten slotte zette het Europese geneesmiddelenagentschap ook het licht op groen voor vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen. Daarover moeten nu de HGR en het Comité Bio-ethiek hun aanbevelingen over formuleren op basis waarvan een definitieve beslissing kan worden genomen. De vaccinatie van de kinderen zal dan kunnen plaatsvinden in januari en februari 2022 - wanneer de voor hen aangepaste vaccins worden geleverd.