...

Colorectale kanker is de op twee na frequentste kanker bij mannen en de op één na frequentste bij vrouwen. De frequentie stijgt na de leeftijd van 45 jaar. In 73% van de gevallen zit de kanker in het colon en het rectosigmoïd en in 27% van de gevallen in het rectum. De mediane leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld, is 72 jaar bij mannen en 75 jaar bij vrouwen. In België worden jaarlijks meer dan 7.500 gevallen van colorectale kanker gediagnosticeerd.De diagnose wordt vaak in een gevorderd stadium gesteld doordat de kanker pas laat symptomen veroorzaakt. Dat heeft helaas tot gevolg dat er in België jaarlijks bijna 3.000 mensen sterven aan colonkanker. Daarmee is colonkanker de belangrijkste oorzaak van kankersterfte na longkanker. De prognose van een gemetastaseerde colorectale kanker is gereserveerd, maar de kanker is gevoelig voor chemotherapie en gerichte geneesmiddelen op voorwaarde dat die behandeling met kennis van zaken wordt voorgeschreven. Gemetastaseerde colorectale kanker is immers geen homogene entiteit op moleculair-genetisch vlak. Patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker moeten worden getest op mutaties van het KRAS-gen, het NRAS-gen en het BRAF-gen. Ongeveer 46% van de patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker vertoont een mutatie van het KRAS-gen, 5% een mutatie van het NRAS-gen en 8-15% een mutatie van het BRAF-gen. Daarom heeft Biocartis de Idylla™ NRAS-BRAF Mutation testkit ontwikkeld. Bij patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker is het immers belangrijk om KRAS- en NRAS-mutaties op te sporen omdat dat de behandeling bepaalt. Patiënten met een tumor met een gemuteerd KRAS-gen komen niet in aanmerking voor behandeling met een EGFR-antagonist en worden enkel behandeld met chemotherapie. De Idylla™ NRAS-BRAF Mutation testkit spoort 18 NRAS- en vijf BRAF-mutaties op waarvan de waarde klinisch bewezen is. Die twee genen kunnen in twee uur worden geanalyseerd. Dat biedt de mogelijkheid om snel een systemische behandeling te starten.De Idylla™ NRAS-BRAF Mutation test is een zeer precieze test, die snel resultaat oplevert (in twee uur) en precisiegeneeskunde mogelijk maakt.Die drie elementen hebben de leden van de jury van de Galenusprijs voor het medische hulpmiddel over de streep getrokken.