...

Om de beschikbaarheid van thuisverpleegkundigen voor deze opdrachten te regelen worden er consortia opgericht. Momenteel is er al een consortium in elk van de Vlaamse provincies. De testcentra vernamen per e-mail van het Riziv hoe ze het consortium van hun provincie kunnen contacteren. Net als huisartsen krijgen de verpleegkundigen een forfait per uur voor de testafnamen - dat is 47,75 euro per uur of de dikke helft van wat een huisarts krijgt.Per gepresteerd uur door een verpleegkundige krijgt het consortium 4,80 euro - dat voor de administratieve ondersteuning. Per week kan een consortium zo tot een maximum van 1.328,48 euro ontvangen. Het werkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de wekelijkse rapportering van de activiteit door de triage/testcentra. De verpleegkundigen kunnen overigens ook tests bij een persoon thuis gaan afnemen. Zo een thuisafname zou gemiddeld een half uur in beslag nemen - ook als er een monster wordt afgenomen bij verschillende personen tegelijk. Voor de vergoeding gaat het Riziv uit van dit gemiddelde.De regeling gaat in vanaf de datum van 3 augustus en blijft in principe van kracht zolang de financiering van de triage/testcentra loopt.