...

Patiënten met een hoogrisicocontact willen de huisartsen in de komende winter liever getest zien in een testcentrum - 63% van de huisartsen denkt daar zo over. En 58% vindt dat ook reizigers zich moeten laten testen in een centrum. Ook geeft 53% van de huisartsen er de voorkeur aan dat patiënten vóór een ziekenhuisopname een test krijgen buiten de eigen praktijk - in een testcentrum of in het ziekenhuis. Maar 59,5% verkiest om van symptomatische patiënten wel een test af te nemen in de eigen praktijk. Maar 23% van de huisartsen vindt dat de volgende winter de testindicaties voor covid sowieso aangepast moeten worden. De rest weet het nog niet of vindt van niet (39%).40% van de huisartsen vindt dat men komende winter ook zal moeten testen op influenza en RSV. 35% vindt dat de volgende winter een klinische inschatting van verdachte patiënten het best in een triagecentrum verloopt - 28% weet het nu nog niet. Dat huisartsen beseffen dat covid nog niet voorbij is, blijkt duidelijk uit de enquête. Wel willen ze terug naar een meer normale praktijk, denkt dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica: 'Het is duidelijk dat artsen zich wensen terug te plooien op hun kerntaak en dat is zorg bieden."Een wisselwerking tussen eigen praktijk en testcentra biedt daartoe de beste garantie.VaccinatieWanneer de hele bevolking in de volgende winter een nieuwe shot tegen covid moeten krijgen, vindt 40,5% van de huisartsen dat dat beter in het vaccinatiecentrum gebeurt. 34% is voorstander van een combinatie van vaccineren in een centrum en in de eigen praktijk.Wanneer alleen risicopatiënten een nieuwe vaccinatie moeten krijgen, verschuiven de voorkeuren. De grootste groep (39%) geeft er de voorkeur aan om dat in de eigen praktijk te doen, terwijl 30% vindt dat praktijken en centra de werkbelasting moeten delen.De griepvaccinatie houden de meeste huisartsen (58%) in de eigen praktijk, 24% denkt dat dat gedeeltelijk ook in vaccinatiecentra kan gebeuren - maar 13,5% is er voor om die vaccinatie ook helemaal door te schuiven naar de centra.Druk afgenomenHuisartsen voelen zich ondertussen weer wat beter in hun vel, stelt Domus Medica in de enquête vast. 51,5% zegt dat de praktijk nu de druk door, onder meer, covid aankan. Dezelfde vraag werd eind september 2020 maar door 26,5% van de respondenten positief beantwoord.Toch is de druk nog bijzonder groot. 21,5% geeft aan dat het zo nog maar enkele weken tot maximum zes maanden kan voortgaan. Nog altijd vindt ruim een kwart van de huisartsen dat ze ondersteuning moeten hebben.Minder administratieve klusjes, ondersteuning door een administratieve kracht of inschakeling van een praktijkverpleegkundige krijgen (in die volgorde) de meeste voorkeur - volgens Domus Medica blijven die voorkeuren grotendeels ongewijzigd in vergelijking met de vorige enquête.En ten slotte een uitsmijter: maar 3% van de huisartsen wil de volgende winter opnieuw een vrije raadpleging invoeren - 90% is nu al niet van plan om dat te doen.De volledige antwoorden van 1.136 huisartsen, inclusief haio's, werden voor deze resultaten verwerkt.