...

Er is hard gewerkt de laatste tijd. De volgende labeling moet de EMD-pakketten ook voorgoed het eHealth-tijdperk binnenloodsen: elektronisch voorschrijven met Recip-e, gebruik van de eHealth-box, raadplegen van documenten in de ziekenhuishubs, exporteren van documenten naar eerstelijnskluizen, het gebruik van MyCareNet voor de controle van de verzekeringsstatus van de patiënt, de controle van het GMD en het aanvragen van getuigschriften in Hoofdstuk IV,... Er wordt een nieuwe drempel overschreden.Afhankelijk Het maakt de producenten afhankelijk van nogal wat externe actoren, en dat vroeg van hen een aanzienlijke tijdsinvestering. Connectoren bleken niet altijd even stabiel. Vooral MyCareNet heeft nogal wat vertraging opgelopen. Dat maakte dat de EMD-ontwikkelaars ook heel wat tijd geïnvesteerd hebben in de voortgang van deze projecten, en daardoor achterop raakten met het eigen werk.In september nog aan alle criteria van de labeling beantwoorden, wordt voor de producenten daarmee moeilijk haalbaar. Er rezen stemmen op om een deel van de eisen te laten vallen, of anders om de tests uit te stellen. Het laatste zou nu worden bekeken. Volgens dr. Jos Devlies, voorzitter van ProRec, is de kans groot dat eHealth en FOD Volksgezondheid dit aanvaarden, omdat wat uitstel voor de labeling "het geheel van het traject" niet in gevaar zou brengen.TouwtrekkenEn dan is er de eeuwige discussie over de interpretatie van de criteria. Volgens een aantal producenten interpreteert Ramit - het bedrijf dat de tests uitvoert en de documentatie daarover ontwikkelt - de labelingscriteria te breed: de pakketten moeten in werkelijkheid meer kunnen dan ze hadden voorzien. Ze moeten bijvoorbeeld een document niet alleen kunnen raadplegen, maar het ook kunnen wijzigen.Dr. Devlies verdedigt een bredere interpretatie: als de criteria te eng worden geïnterpreteerd, is het gevaar dat het pakket de evolutie niet volgt, en dat wanneer nieuwe eisen opduiken, een groot deel van het werk helemaal moet worden overgedaan.