...

Test, test, test", zei dokter Tedros Ghebreyesus - de directeur-generaal van de WHO. Veel landen hebben ondertussen het belang van 'social distancing' ingezien. Ze hebben scholen gesloten, grote evenementen afgeschaft,... Maar het is de combinatie van maatregelen die telt.Volgens dokter Ghebreyesus moeten niet alleen alle verdachte gevallen een test op het virus krijgen. Wanneer iemand positief bevonden is moet men ook alle personen die de voorbije twee dagen met hem in contact zijn geweest in kaart brengen - die moeten ook worden getest.Maar de WHO zet in de redactie van dit bericht al zelf een correctie: alleen symptomatische contacten moeten een test krijgen!Ghebreyesus vervolgt dat alle milde gevallen van Covid-19 ook moeten worden geïsoleerd. Bij voorkeur in een instelling, al beseft hij dat landen waar het virus al vaste voet aan de grond heeft, ziekenhuizen zich vooral zullen richten op de meer ernstige gevallen."Sommige landen hebben hun capaciteit uitgebreid door ook stadia en gymzalen te gebruiken voor de opvang van milde gevallen", stipt hij aan.Maar een alternatief is om milde gevallen thuis op te vangen.Hij onderstreept dat het zieke lid van een gezin wel afgeschermd moet blijven van de rest van het gezin, om het virus niet verder door te geven.Zowel de zieke persoon als degene die zorg voor hem draagt, moeten een masker dragen, benadrukt hij.De persoon moet in een aparte kamer worden gehouden, en ook een eigen toilet en badkamer gebruiken. Wat men moet doen als men geen maskers heeft, of geen twee badkamers, vertelt de WHO-baas er niet bij.Een test op antistoffenProfessor Steven Callens, spoedarts van UZ Gent vertelde in De Ochtend dat het advies om ieder verdacht geval te testen in ons land gewoon niet haalbaar is.Er zijn voldoende laboratoria, er is voldoende testcapaciteit - maar er zijn problemen met de productie van het reagens, zoals bekend.Het achterhalen van wie op een bepaald moment infectueus is, wordt volgens hem ook minder relevant.Wat we nodig hebben is een test op antistoffen, zegt hij. Die maken het mogelijk om met een seroprevalentieonderzoek in te schatten hoeveel procent van de bevolking al immuun is. Dat is belangrijk om de capaciteit van het virus in te schatten om nog nieuwe zieken te maken.Dat soort tests zijn nog niet beschikbaar voor Sars-CoV-2, maar ze komen er wel aan.