...

Test-aankoop overhandigde vrijdag ‐ op de Dag van de Patiënt ‐ een petitie aan de Vlaams minister van Volksgezondheid, met meer dan 36.000 handtekeningen. Dat gebeurde in Sint-Truiden waar Jo Vandeurzen (CD&V) op bezoek was in het Sint-Trudo Ziekenhuis. In de petitie vraagt Test-aankoop dat er een centrale website zou komen, waar patiënten de kwaliteit van ziekenhuizen kan vergelijken.VIP2 Het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP2) vindt Test-aankoop wel een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg. ZIekenhuizen zijn vrij om de resultaten al dan niet op de eigen website te publiceren"Cijfers tonen aan dat de verschillen in kwaliteit tussen de ziekenhuizen groot zijn", aldus Ivo Mechels van Test-Aankoop. "Om écht met kennis van zaken te kunnen kiezen, wat een fundamenteel patiëntenrecht is, pleiten we voor een website waarop de kwaliteit van de ziekenhuizen vergeleken kan worden."Maar prof. Bernard Himpens, medisch directeur van Sint-Trudo, waarschuwt voor simplistische oplossingen: "Het is heel moeilijk om de indicatoren die de kwaliteit meten onderling te vergelijken met alle ziekenhuizen. Er mogen geen appelen met peren vergeleken worden."" Het meten en de communicatie over de kwaliteit is goed zodat wijzelf en de patiënten weten waar we staan en wat er gedaan wordt om te verbeteren", zo vervolgt hij. "Het dient ook om te laten zien wie in negatieve of positieve zin afwijkt ten opzichte van het algemene gemiddelde. Maar individuele rangschikkingen en vergelijkingen maken is moeilijk en gevaarlijk. Dan bestaat het risico dat er perverse effecten optreden, zoals ziekenhuizen die risicopatiënten gaan doorsturen om hun statistiek niet negatief te beïnvloeden."Minister Vandeurzen is het idee van een centrale website wel genegen, en volgens hem moet die er tegen einde van dit jaar kunnen komen. Maar van de risico's is hij zich ook wel degelijk bewust, stelt hij. De toepassing die op stapel staat, moet deze problemem ondervangen.