...

Op 7 april 2011 velde de Raad van State een arrest in de zaak Test-Aankoop tegen de Belgische Staat vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid. Test-Aankoop wil namelijk sinds 29 mei 2009 een afschrift verkrijgen van de rapporten met de resultaten per ziekenhuis voor de handhygiecampagnes van 2006-2007 en 2008-2009. De globale resultaten van de rapporten zijn immers publiek maar de ziekenhuizen staat er niet met naam en toenaam bij vermeld. Test-Aankoop beweert dat ze die resultaten nodig hebben voor een onderzoek inzake ziekenhuisinfecties die zij voeren. Test-Aankoop staat inderdaad gekend als een internationaal gereputeerd research center dat volgens de regels der kunst gevalideerde studies uitvoert en die deze vervolgens in internationale wetenschappelijke tijdschriften met peer review laat publiceren. Het moet wel toegeven dat de Mayo Clinic hen de loef afsteekt op dat vlak. Ik verwijs hiervoor graag naar de bijdragen van collega Dockx (Artsenkrant 2/10/2009, 19/3/2010, 8/6/2010). Subjectieve campagne De overheid haalt in haar verweer terecht aan dat ze vreest dat Test-Aankoop uit is op een hitlist voor hun magazine, want de wetenschappelijke knowhow is er in deze materie bij Test-Aankoop duidelijk niet. Indien die wel aanwezig was, had men immers door dat deze cijfers waardeloos zijn.Immers de registratie van de procedure handhygie voor de campagne is bijzonder subjectief. De controle verloopt door eigen mensen, die soms streng zijn of soms minder streng. Wie bijzonder streng is omdat hij vindt dat op vlak van handhygie geen compromissen mogelijk zijn, scoort dus slecht. Het betrokken ziekenhuis zal dus bijzonder slecht scoren in het hitlijstje van Test-Aankoop dat naar alle waarschijnlijkheid zijn weg naar de vulgariserende pers zal vinden. Terwijl eigenlijk net dat ziekenhuis excellent werk levert! Wie laks registreert, kan er als beste uitkomen de ziekenhuizen die niet participeerden blijken nu hun gelijk te halen!De campagne handhygie is ook niet wettelijk verplicht. Doch het merendeel van de ziekenhuizen (ook chronische en psychiatrische) ziekenhuizen doen eraan mee. Het is immers een ideale sensibiliseringscampagne! En dat heeft Test-Aankoop, met al zijn expertise op dat vlak, dus duidelijk niet door. Correcte transparantie Op dit eigenste moment loopt er opnieuw een handhygiecampagne in de ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen tekenden een formulier dat ze participeren. Doch zoals de overheid ook zelf ter verdediging in de zaak tegen Test-Aankoop stelt: "zij de deelnemende ziekenhuizen uitdrukkelijk heeft beloofd om de resultaten op vertrouwelijke en anonieme wijze te verwerken, conform de modaliteiten van het toezicht op de ziekenhuisinfecties". Ik stel daarom voor dat alle ziekenhuizen geen resultaten doorgeven van de campagne handhygie 2010-2011. Een maligne geest zou me er nu kunnen van verdenken gegevens te willen achterhouden en de patit zo dom te willen houden. Integendeel, ik ben voor transparantie, maar dan wel correcte transparantie (http://www.vlaamsegezondheidszorg.com/blikvanger/kwaliteit-de-zorg-het-d...). Indien Test-Aankoop de hitlist publiceert, komen er aldus geen campagnes meer met registratie. In die zin zal ook de sensibilisatie wegvallen en is Test-Aankoop - ik mag hopen ongewild - oorzaak van een slechtere handhygie in de ziekenhuizen. Indien Test-Aankoop schriftelijk belooft niets van de verkregen resultaten te publiceren (en dit moet hard gemaakt worden met een borgsom), kunnen de ziekenhuizen via het platform ziekenhuishygie overwegen de campagnes verder te zetten.Dr. Louis Ide