...

Als je naar het nummer belt, krijg je in eerste instantie een medewerker aan de lijn die algemene informatie verstrekt over de gezondheidsthema's die de organisatie op haar website behandelt. Wie dat wenst, kan op welbepaalde dagen ook een arts spreken, die ingaat op meer medische kwesties."Mensen nemen een steeds actievere rol op met betrekking tot hun gezondheid, en dat is een positieve zaak", stelt Joost Vandenbroucke, manager food & health en verantwoordelijk voor het project. "Dat betekent dat er ook meer behoefte is aan informatie. Er is wel degelijk een overvloed aan informatie, maar die is al te vaak commercieel van aard. Wij bieden betrouwbare informatie. Tot voor kort ontbrak het domein 'gezondheid' in ons aanbod, en dat is nu opgelost."Leden kunnen bij de dienst 'Gezondheidsadvies' terecht voor informatie over de prijs van geneesmiddelen, de voor- en nadelen van bepaalde behandelingen, de erelonen van zorgverstrekkers,... Maar is het niet de taak van de huisarts om zijn patiënten over dergelijke zaken te informeren?"Het ene sluit het andere niet uit", riposteert Test-Aankoop. "Het is een goede zaak, en inderdaad essentieel, dat de arts de nodige tijd vrijmaakt om vragen van zijn patiënt te beantwoorden. Maar dat gebeurt niet altijd. Patiënten hebben ook niet altijd een behandelend arts, of ze wensen soms een delicaat probleem anoniem te bespreken. Vaak vinden ze de weg niet in onze gezondheidszorg, en dan oriënteren we ze naar de juiste zorgverlener, of geven we advies over hoe een bepaald probleem aan te kaarten."Geen telegeneeskundeVan telegeneeskunde is absoluut geen sprake, benadrukt Joost Vandenbroucke. "Het is niet de bedoeling om op basis van een individueel patiëntendossier diagnoses te stellen, behandelingen op te starten, of een 'second opinion' te geven.""We willen zeker niet tussenkomen in een eventuele zorgrelatie tussen patiënt en arts. Maar dat betekent niet dat we de consument niet concreet kunnen helpen. Als we bijvoorbeeld een vraag krijgen van iemand die meent dat zijn arts een fout heeft begaan, dan zullen we niet oordelen over de gegrondheid daarvan. Wel zullen we de patiënt de nodige informatie bezorgen zodat hij de weg vindt om via de juiste procedures eventueel klacht in te dienen. Zelf wensen wij geen klachten over zorgverstrekkers te ontvangen. Daarvoor bestaan geëigende procedures waarnaar we zullen verwijzen", zo besluit Vandenbroucke. De dienst 'Gezondheidsadvies' is voor leden van Test-Aankoop te bereiken op werkdagen op het nummer 02-542.33.94.