...

De verbruikersorganisatie wijst erop dat medicijnen geen doordeweekse artikelen zijn. Ze kunnen ongewenste effecten hebben of verkeerd gebruikt worden. Vandaar dat geneesmiddelenreclame aan tal van regeltjes moet voldoen. Die worden echter regelmatig overtreden. "Reclame en verstandig gebruik van geneesmiddelen gaan overigens per definitie niet samen", aldus de visie van Test-Aankoop.De verbruikersorganisatie vindt dat de consument beter beschermd moet worden tegen de invloed van de farmaceutische industrie. Daarom wil ze tot een verbod komen op publieksreclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift. In afwachting van een verbod op basis van de Europese wetgeving dringt een wijziging van de nationale wetgeving zich op, vindt Test-Aankoop. Voorts vindt de verbruikersorganisatie dat de samenstelling van de reclamecommissie binnen het federaal Geneesmiddelenagentschap -die de publiciteit op radio en TV evalueert-herzien moet worden. Voor Test-Aankoop mag daarin geen vertegenwoordiger van de farma-industrie meer zetelen. Daar staat tegenover dat er meer vertegenwoordigers van patiënten en consumenten deel van zouden moeten uitmaken. Het FAGG gaf overigens te kennen het Koninklijk Besluit op de geneesmiddelenreclame te willen herzien en daarvoor alle betrokken partijen te willen consulteren. Goed nieuws, vindt Test-Aankoop.