De nota telt zeven pagina's. Welzijn en gezondheidszorg komen op pagina twee aan bod. In een en dezelfde paragraaf belooft de N-VA als onderdeel van de Vlaamse Regering sociale vraagstukken aan te pakken die al meerdere regeerperiodes meegaan, zoals wachtlijsten voor mensen met een beperking, de capaciteit van de jeugdhulp voor kwetsbare jongeren alsook (de uitbreiding van) het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg.

Om de woonzorgcentra betaalbaar te houden, komt er een striktere controle op de dagprijsverhogingen. Het nieuwe systeem van de kinderbijslag wordt aan een evaluatie onderworpen, zo wil de N-VA.

Concreter wordt het echter niet. Om dit alles te realiseren, stelt de partij voor om "extra investeringen en hervormingen" door te voeren.

Meer aan het einde van de nota is er ook aandacht voor het klimaat. De meest concrete voorstellen zijn 10.000 hectare bijkomend bos tegen 2030 en vier nationale parken. Verder moeten de helft van alle vervoersmiddelen in Antwerpen en Gent duurzaam zijn.

De nota telt zeven pagina's. Welzijn en gezondheidszorg komen op pagina twee aan bod. In een en dezelfde paragraaf belooft de N-VA als onderdeel van de Vlaamse Regering sociale vraagstukken aan te pakken die al meerdere regeerperiodes meegaan, zoals wachtlijsten voor mensen met een beperking, de capaciteit van de jeugdhulp voor kwetsbare jongeren alsook (de uitbreiding van) het aanbod in de geestelijke gezondheidszorg. Om de woonzorgcentra betaalbaar te houden, komt er een striktere controle op de dagprijsverhogingen. Het nieuwe systeem van de kinderbijslag wordt aan een evaluatie onderworpen, zo wil de N-VA. Concreter wordt het echter niet. Om dit alles te realiseren, stelt de partij voor om "extra investeringen en hervormingen" door te voeren. Meer aan het einde van de nota is er ook aandacht voor het klimaat. De meest concrete voorstellen zijn 10.000 hectare bijkomend bos tegen 2030 en vier nationale parken. Verder moeten de helft van alle vervoersmiddelen in Antwerpen en Gent duurzaam zijn.