...

Voor alle burgers van dit land is gezondheid het hoogste goed, ook voor artsen. Nagenoeg dagelijks worden dokters echter geconfronteerd met armoede en miserie. Om de toegankelijkheid van de zorg te verhogen, legde minister De Block de huisartsen in 2015 een verplichte derde betaler op voor nagenoeg twee miljoen landgenoten. Sociaal valt de maatregel te verantwoorden. Omwille van het dwingende karakter en de vele informaticaproblemen was het protest echter niet van de lucht. Het medisch korps heeft trouwens geen Koninklijk Besluit nodig om de sociale noden van de patiënten te kennen. Tegen eind 2015 stak het dossier 'wachtposten' de kop op. Ook dat zorgde bij alle artsenorganisaties voor groot ongenoegen. Ter elfder ure werd een compromis bereikt en dat was ook wel nodig om eind vorig jaar toch nog tot een conventie 2016-2017 te komen. 2015 werd eveneens gekenmerkt door de eerste schuchtere aanzetten tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Een complexe werf en daarom krijgt de minister ook veel krediet. Desondanks groeit het ongeduld bij ziekenhuisartsen en -beheerders. Op de achtergrond speelt zich een stille eHealth-revolutie af. In de praktijk blijkt informatica tot nader order het leven van vele artsen evenwel niet gemakkelijker te maken. Onze retrospectieve gaat breed. We brengen niet alleen beroepsnieuws maar ook medisch nieuws en cultuur én de antwoorden die 26 prominenten gaven op de volgende drie vragen: Wat zijn voor u de belangrijkste trends uit de gezondheidszorg anno 2015? Wat worden volgens u de belangrijkste trends in 2016? Aan welke personaliteit uit de gezondheidszorg zou u een nieuwjaarswens willen richten? En wat wenst u hem/haar dan toe?