...

Het Verzekeringscomité stemt in met een bijzondere procedure voor de terugbetaling van 25 tot 30 percutane aortakleppen per jaar. Het Solidariteitsfonds van het Riziv zet er 360.000 euro per jaar voor opzij. Weinig dossiers hebben de laatste jaren meer de gemoederen beroerd dan de terugbetaling van de beruchte TAVI's (transcatheter aortic valve implantation). Interventiecardiologen wachten al jaren op een regeling voor patiënten die niet in aanmerking komen voor klassieke chirurgie. In 2010 kwam het tot een verhitte discussie toen Antwerpse hartchirurgen bij wijze van statement uit eigen zak aortakleppen betaalden. Een mediatieke actie die hen frontaal in aanvaring bracht met het Riziv en het Kenniscentrum. In datzelfde jaar werd in ons land naar verluidt bij meer dan 240 patiënten een TAVI ingeplant. Ook in Genk, Aalst en Leuven zijn gevallen bekend van chirurgen of ziekenhuizen die zelf de kosten op zich nemen. Tien keer meer kleppenHet Kenniscentrum (KCE) kantte zich in 2008 nog resoluut tegen de terugbetaling van de percutane aortaklepprothese, zeer tot ongenoegen van de cardiochirurgen. Maar een paar jaar later volgde een tweede rapport waarin het KCE toch het licht op groen zette voor een beperkte, goed afgelijnde groep patiënten. Met name gaat het om personen die om anatomische redenen niet in aanmerking komen voor de klassieke chirurgie: bijvoorbeeld als gevolg van littekens die ze hebben opgelopen bij vroegere behandelingen. Dit tweede KCE-rapport hield rekening met nieuwe onderzoeksresultaten van de Partner-trial uit 2010 en 2011.Hoe dan ook, het KCE raamde dat er in ons land jaarlijks maar 25 tot 30 TAVI's nodig zijn (en maximum één per patiënt). De kostprijs voor dit type hartklep alleen al is 18.000 euro, waarvan het Solidariteitsfonds 12.000 euro voor zijn rekening neemt. Met dat geld moet ook de implantatie worden vergoed. Zo komt het Riziv tot een jaarlijks budget voor terugbetaling van 300.000 tot 360.000 euro. In werkelijkheid worden er tien keer meer van die kleppen geplaatst. Alleen de klepleveranciers kennen het juiste aantal. Op de lange baan?Blijft de vraag of er naast de beperkte tussenkomst van het Solidariteitsfonds ook nog een gewone terugbetaling in zit? De 'overeenkomstencommissie implantaten' buigt zich al enige tijd over het dossier. "Maar aangezien men nu met mondjesmaat via het Solidariteitsfonds gaat tussenkomen, valt te vrezen dat de gewone terugbetaling - zeker in de huidige budgettaire context - op de lange baan geschoven wordt," zegt Dr. Marc Moens, lid van het Verzekeringscomité. De onvermijdelijke vraag is natuurlijk wat er moet gebeuren als de voorziene 30 TAVI's toebedeeld zijn. "Een officieel antwoord kreeg ik niet", zegt Moens. "Wellicht schakelt men dan terug over op de procedure die nu gangbaar is bij de inplanting van deze kleppen. Er zijn drie mogelijkheden: het ziekenhuis neemt de kosten volledig op zich; de factuur wordt volledig doorgeschoven naar de patiënt; of het ziekenhuis en de patiënt komen overeen om de kosten te delen."