...

"Opnieuw blijft een grondig debat over de behandeling van geestelijke gezondheidszorgproblemen uit", reageert Koen Lowet op het nieuws over de oprichting van een commissie Psychofarmaca en Psychostimulantia. "De huisarts moet straks minder pillen voorschrijven, maar wat is het alternatief?"De sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) wil daarom onder meer algemene richtlijnen om psychologische problemen te behandelen, zoals die al in onze buurlanden bestaan. En de verontwaardiging van de huisartsen, die opnieuw geviseerd worden omwille van hun voorschrijfgedrag, vindt hij niet meer dan terecht. "De verantwoordelijkheid voor het medicatieschema van patiënten ligt immers zeker niet alleen bij hen."Terminologische verwarringOok in de vraag van huisdokters om de terugbetaling van psychologische begeleiding vinden Lowet en de BFP zich volledig terug. "Al is het hier belangrijk om de juiste terminologie te hanteren. Psychotherapie is een langdurige en dus vaak erg kostelijke behandeling die enkel aangewezen is voor patiënten met een ernstige pathologie. Psychologische behandeling daarentegen is een kortere en meer algemene begeleiding voor mensen met milde tot matige psychische klachten."De kost van die psychologische begeleiding ligt stukken lager, terwijl het rendement erg hoog is: ze kan een invaliderende pathologie helpen voorkomen, wat maakt dat medicatie niet nodig is en mensen aan het werk kunnen blijven. Lowet: "Met de BFP pleiten wij dan ook voor terugbetaling van psychologische behandeling, niet van psychotherapie."Onkelinx en KB 78Om dat voor elkaar te krijgen, moet het beroep van klinisch psycholoog gereglementeerd worden als officieel gezondheidszorgberoep, via de opname in het KB 78. "Dan pas kan het Riziv terugbetaling van psychologische behandeling begeleiden", legt Koen Lowet uit. "Bovendien zou het ons toelaten om gestructureerd te communiceren met de huisartsen."Momenteel zit het dossier echter vast. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx toont zich wel bereid om klinisch psychologen op te nemen in het bewuste KB, maar koppelt er een brede openstelling van de bijkomende opleiding psychotherapie aan vast. "De minister wil ook bachelors, zoals maatschappelijk assistenten, toelaten", vertelt Lowet. "Maar de BFP, artsen, mutualiteiten én werkgevers kanten zich daar resoluut tegen. Psychotherapie is een gespecialiseerde behandeling die voorbehouden moet blijven aan artsen/psychiaters en klinisch psychologen."