...

Sinds 1 april wordt tiotropium (Spiriva®) niet langer terugbetaald volgens hoofdstuk II, het systeem van de a posteriori-controle. Voortaan valt de terugbetaling onder hoofdstuk IV, waarbij goedkeuring van de adviserend geneesheer vereist is vóór de aflevering. Opnieuw een hoop administratieve rompslomp voor de voorschrijvende artsen. "Juist, maar er moest iets gebeuren om de budgetten binnen de perken te houden", luidt het bij het Riziv.Het Riziv betaalt tiotropium terug sedert 2004. Tot 1 april gebeurde dat volgens hoofdstuk II, met terugbetaling in categorie B, wanneer het middel werd aangewend bij matige tot zeer ernstige copd. Volgens cijfers van het Kenniscentrum stegen de uitgaven voor tiotropium tussen 2004 en 2007 van 12 miljoen naar 26 miljoen euro en nam het aantal gebruikers toe van 57.000 tot 86.000. Het KCE boog zich over de kosteneffectiviteit van deze medicatie. Omdat er voor de bestudeerde criteria (aantal opstoten, ziekenhuisopnames, levenskwaliteit, kortademigheid en mortaliteit) geen duidelijke verschillen bleken tussen tiotropium en salmeterol en de kostprijs voor tiotropium hoger was, stelde het KCE voor de terugbetaling stop te zetten indien er geen prijsdaling kwam tot het niveau van salmeterol. "Door de terugbetaling voortaan volgens hoofdstuk IV te regelen heeft de CTG gekozen voor een alternatieve oplossing om de budgetten binnen de perken te houden, en de behandeling toch beschikbaar en terugbetaalbaar te houden voor de patiënten die ze echt nodig hebben", zegt Pierre Chevalier (Riziv). CriteriaConcreet wordt tiotropium sinds 1 april terugbetaald in categorie Bf, voor alle copd-patiënten vanaf GOLD stadium II. De terugbetaling is een jaar geldig (maximaal 13 terugbetaalde verpakkingen). Een eerste aanvraag tot terugbetaling - ook voor patiënten die al tiotropium gebruiken - dient te gebeuren door een pneumoloog of een algemeen geneesheer die een opleiding in de spirometrie heeft gevolgd. Bij die eerste aanvraag dient een protocol, met curves, van spirometrie toegevoegd te worden. De verlenging tot terugbetaling kan door iedere arts worden aangevraagd, mits reeds terugbetaling werd verkregen voor minstens één behandelingsperiode en de behandeling werkzaam is gebleken (afname acute exacerbaties en/of hospitalisaties).