...

Het KB dat hiervoor een nieuwe prestatie invoert (codenummer 596724) verscheen 17 januari jongstleden in het Staatsblad. In de prestatie zit ook een schriftelijk verslag inbegrepen. Een verbod geldt op het 'cumuleren' van deze prestatie met een aantal andere codes - zoals voor het onderzoek van een ziekenhuispatiënt door een specialist en voor de al bestaande liaison pediatrie.De prestatie kan worden aangerekend vanaf 1 februari, volgende week dus.