Vandaag vrijdag is het 'World fertility day'. Voor minister van Sociale Zaken Maggie De Block aanleiding om over de conventie oncofreezing enkele nieuwigheden wereldkundig te maken.

Begin april communiceerde de minister hier een eerste maal over. Ze maakte de regeling voor kankerpatiënten volledig terugbetaalbaar. De techniek gebeurt vooral bij jonge patiënten die een zware behandeling ondergaan. Chemotherapie bijvoorbeeld tast de vruchtbaarheid aan. Daarom wordt voortplantingsmateriaal (ei-, spermacellen enz.) afgenomen, ingevroren en bewaard zodat het later gebruikt kan worden.

Aan die regeling hangt wel een aardig prijskaartje. Daarom trok minister De Block vier miljoen uit om oncofreezing volledig terug te betalen. Op negen maanden tijd maakten 303 patiënten van de mogelijkheid gebruik.

Sensibilisering

Op deze werelddag van de vruchtbaarheid kondigt de minister aan dat ze de indicaties waarvoor terugbetaling geldt, uitbreidt. Voortaan kunnen ook vrouwen met een borderline ovariumtumor - naar schatting een 50-tal mensen - hierop rekenen. Voorts komen ook patiënten met hematopoëtische aandoeningen die stamceltherapie noodzakelijk maken in aanmerking. Bijvoorbeeld gaat het dan over thalassemie en sikkelcelanemie. Het kabinet De Block verwacht dat deze groep de komende jaren zal toenemen. Enerzijds omdat de techniek om stamcellen te transplanteren verfijnt. Anderzijds omdat er meer burgers zijn bij wie deze aandoeningen vaker voorkomen - mensen uit het Middellandse Zeegebied en uit gemengde huwelijken. In totaal schat het kabinet De Block dat het gaat over 20 bijkomende patiënten per jaar. De 18 centra voor reproductieve geneeskunde waar men oncofreezing aanbiedt, kregen een gloednieuwe conventie toegestuurd - die ze wel nog moeten ondertekenen.

Naast een uitbreiding van de indicaties zet De Block ook in op sensibilisering. Ze wil patiënten meer bewust maken van de mogelijkheid tot oncofreezing want dat blijft voorlopig nog een knelpunt. "Het is niet onze bedoeling om iemand met de vinger te wijzen", aldus De Block. "Wel roepen we huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, ziekenfondsen... op om met zijn allen meer te sensibiliseren."

Vandaag vrijdag is het 'World fertility day'. Voor minister van Sociale Zaken Maggie De Block aanleiding om over de conventie oncofreezing enkele nieuwigheden wereldkundig te maken.Begin april communiceerde de minister hier een eerste maal over. Ze maakte de regeling voor kankerpatiënten volledig terugbetaalbaar. De techniek gebeurt vooral bij jonge patiënten die een zware behandeling ondergaan. Chemotherapie bijvoorbeeld tast de vruchtbaarheid aan. Daarom wordt voortplantingsmateriaal (ei-, spermacellen enz.) afgenomen, ingevroren en bewaard zodat het later gebruikt kan worden.Aan die regeling hangt wel een aardig prijskaartje. Daarom trok minister De Block vier miljoen uit om oncofreezing volledig terug te betalen. Op negen maanden tijd maakten 303 patiënten van de mogelijkheid gebruik.Op deze werelddag van de vruchtbaarheid kondigt de minister aan dat ze de indicaties waarvoor terugbetaling geldt, uitbreidt. Voortaan kunnen ook vrouwen met een borderline ovariumtumor - naar schatting een 50-tal mensen - hierop rekenen. Voorts komen ook patiënten met hematopoëtische aandoeningen die stamceltherapie noodzakelijk maken in aanmerking. Bijvoorbeeld gaat het dan over thalassemie en sikkelcelanemie. Het kabinet De Block verwacht dat deze groep de komende jaren zal toenemen. Enerzijds omdat de techniek om stamcellen te transplanteren verfijnt. Anderzijds omdat er meer burgers zijn bij wie deze aandoeningen vaker voorkomen - mensen uit het Middellandse Zeegebied en uit gemengde huwelijken. In totaal schat het kabinet De Block dat het gaat over 20 bijkomende patiënten per jaar. De 18 centra voor reproductieve geneeskunde waar men oncofreezing aanbiedt, kregen een gloednieuwe conventie toegestuurd - die ze wel nog moeten ondertekenen.Naast een uitbreiding van de indicaties zet De Block ook in op sensibilisering. Ze wil patiënten meer bewust maken van de mogelijkheid tot oncofreezing want dat blijft voorlopig nog een knelpunt. "Het is niet onze bedoeling om iemand met de vinger te wijzen", aldus De Block. "Wel roepen we huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, ziekenfondsen... op om met zijn allen meer te sensibiliseren."