...

Het volume van voorgeschreven antibiotica nog verder beperken zal moeilijk zijn. Maar op het gebied van ppi's kan wel een en ander gebeuren. Vandaag weten we of het automatisch voorschrijven op stofnaam kan worden afgewend.De medicomut moet vandaag met maatregelen voor de dag komen om het gebruik van antibiotica en protonpompinhibitoren (ppi's) te verminderen. Die volumebeperkingen moeten dit jaar nog 21,7 miljoen euro besparingen opleveren.Als dat niet lukt, heeft de overheid een stok achter de deur: het automatisch VOS. Ieder voorschrift voor antibiotica of antimycotica wordt dan beschouwd als een voorschrift op stofnaam (VOS) en de apotheker moet het goedkoopste middel afleveren."De voorbije vijf jaar is het gebruik van antibiotica door de campagnes al met 30% verminderd. Nog beter wordt tamelijk lastig", stelt Marc Moens (Bvas). "Maar op het vlak van de protonpompinhibitoren is nog heel wat mogelijk. Alleen al de prijzen op het Europese gemiddelde brengen, zou hier enkele tientallen miljoenen euro's besparen."In een brief aan Jo De Cock stelt de Bvas voor de betrokken geneesmiddelen terug te betalen in categorie C. "Ppi's worden vaak gebruikt om een luxeprobleem te behandelen", stelt Moens. "Ook de patiënt mag dan wat meer verantwoordelijkheid dragen."Juridische bezwarenDe Bvas heeft uiteraard grote problemen met het automatisch VOS. Bij antimycotica bijvoorbeeld, waar gewaakt moet worden over tal van mogelijke geneesmiddeleninteracties, is een product substitueren door een ander (goedkoper) gewoon gevaarlijk.In een nota aan het Verzekeringscomité van vorige week stelde de Bvas nog heel duidelijk dat het automatisch VOS in tegenspraak is met de al bestaande wetgeving. Die stelt dat de arts steeds de keuze heeft voor te schrijven op specialiteit of op stofnaam. De arts kan zich volgens het 'van kracht zijnde' artikel 11 in KB 78 uitdrukkelijk verzetten tegen de substitutie van een geneesmiddel.