De plannen van de overheid aangaande de heropstart van de scholen, met name voor het kleuter- en lager onderwijs, zorgen voor koude rillingen: iedereen in de klas ongeacht de gezondheidstoestand, geen maskers voor de kinderen, en overvolle klassen zonder respect voor de sociale afstand.

Een heropstart van de scholen in de voorgestelde omstandigheden garandeert, vroeg of laat, een substantiële tweede golf van besmettingen, met een onhoudbare druk op ons zorgpersoneel, onze ziekenhuizen, onze economie en dus op de hele bevolking tot gevolg.

  • Vergissing #1: afwachten alvorens de nodige maatregelen te treffen, en vaak maar halve maatregelen opleggen. De overheid heeft slechts met mondjesmaat de mondmaskerplicht uitgebreid, en dan nog onvolledig.

Rechtzetting #1: behalve in medisch onderbouwde uitzonderingen, moet het mondmasker overal verplicht worden, in gesloten openbare en privéruimten (buiten de eigen woning), in kantoren en scholen, voor alle kinderen, ook in het kleuter- en lager onderwijs.

  • Vergissing #2: Sciensano blijft arbitraire en duistere beslissingen opleggen die ons land in gevaar brengen: Sciensano (1) beveelt aan om besmette kinderen terug naar school te laten gaan op een moment dat ze nochtans nog drager zijn van het virus; (2) beperkt de screening van asymptomatische volwassenen; (3) beveelt het mondmasker enkel aan voor kinderen ouder dan 12, zonder gegronde reden; (4) stelt dat kinderen tot zes jaar niet getest moeten worden, behalve bij een ziekenhuisopname! Die maatregelen zijn een flagrante aanfluiting van de principes van de volksgezondheid en een garantie op een brede verspreiding van het virus in ons land.

Rechtzetting #2: het grootste probleem met een heropstart van de scholen in die omstandigheden, is de rol die scholen spelen als motor van de transmissie: we gaan hier van een bubbel van vijf naar een bubbel van 11 miljoen individuen! Naast het opleggen van de mondmaskerplicht, moet er breed getest worden rondom elke infectiehaard, ook in de scholen en op elke leeftijd, als we de verspreiding van het virus willen beheersen en zo de economie van ons land redden.

  • Vergissing #3: de overheid gaat tewerk alsof er een compromis moet gevonden worden tussen de maatregelen om de gezondheidscrisis aan te pakken en die om de economie weer op te starten. De beste manier om de economie te redden, is evenwel de verspreiding van het virus onder controle houden.

Rechtzetting #3: de oplossing voor de economische crisis is eenvoudig - luister maar naar Esther Duflo, Nobelprijswinnaar economie in 2019: om sociale en economische schade door de pandemie te voorkomen, volstaat het de kraan met publiek geld open te draaien voor alle individuen en alle sectoren in moeilijkheden, en dat zonder zich te bekommeren om de factuur.

De plannen van de overheid aangaande de heropstart van de scholen, met name voor het kleuter- en lager onderwijs, zorgen voor koude rillingen: iedereen in de klas ongeacht de gezondheidstoestand, geen maskers voor de kinderen, en overvolle klassen zonder respect voor de sociale afstand.Een heropstart van de scholen in de voorgestelde omstandigheden garandeert, vroeg of laat, een substantiële tweede golf van besmettingen, met een onhoudbare druk op ons zorgpersoneel, onze ziekenhuizen, onze economie en dus op de hele bevolking tot gevolg.Rechtzetting #1: behalve in medisch onderbouwde uitzonderingen, moet het mondmasker overal verplicht worden, in gesloten openbare en privéruimten (buiten de eigen woning), in kantoren en scholen, voor alle kinderen, ook in het kleuter- en lager onderwijs.Rechtzetting #2: het grootste probleem met een heropstart van de scholen in die omstandigheden, is de rol die scholen spelen als motor van de transmissie: we gaan hier van een bubbel van vijf naar een bubbel van 11 miljoen individuen! Naast het opleggen van de mondmaskerplicht, moet er breed getest worden rondom elke infectiehaard, ook in de scholen en op elke leeftijd, als we de verspreiding van het virus willen beheersen en zo de economie van ons land redden.Rechtzetting #3: de oplossing voor de economische crisis is eenvoudig - luister maar naar Esther Duflo, Nobelprijswinnaar economie in 2019: om sociale en economische schade door de pandemie te voorkomen, volstaat het de kraan met publiek geld open te draaien voor alle individuen en alle sectoren in moeilijkheden, en dat zonder zich te bekommeren om de factuur.