...

Mensen komen en gaan, functies blijven. Vaste waarden in de top 10: de tandem minister/kabinetschef Sociale Zaken (en Volksgezondheid), de Bvas en het christelijk en socialistisch ziekenfonds. Toch vormen de ziekenfondsen anno 2016 een opmerkelijke uitzondering op deze regel. Bij de top 10 geen Paul Callewaert -opvolger van de invloedrijke dokter Guy Peeters bij het socialistische ziekenfonds- en geen Luc Van Gorp -hij volgde recent Marc Justaert op bij de CM. Anders gezegd: zelfs toplui van machtige organisaties doen er enkele jaren over alvorens hun 'pairs' ze als invloedrijk percipiëren. Allicht is er ook een verband met de regeringssamenstelling en het beleid dat knipt in de ziekenfondsdotaties. De mutualistische invloed taant (een beetje). Opmerkelijk is het enorme overwicht van de Nederlandstaligen. In 2005 telde de top 10 vier Franstaligen, nu houdt dokter Jacques de Toeuf de Franstalige eer hoog met een benauwende negende plaats. Met een Vlaamse federale minister van gezondheidszorg en een asymmetrische federale regering lijkt dat logisch. Toch is er meer aan de hand. Er is ook de verrassend hoge score van Vlaams minister Jo Vandeurzen. De zesde staatshervorming hevelde viert miljard over naar Vlaanderen. Plus: de Limburgse CD&V-er koppelt een hart voor zijn werk aan een goede dossierkennis. Dat loont. Zijn Franstalige evenknie Maxime Prévot daarentegen haalt beschamend weinig punten. De verklaring is allicht de versnipperde gezondheidszorg in het zuiden van het land waar tal van ministers bevoegd zijn. Versnipperd zijn ook de Franstalige ziekenhuiskoepels en dus komen ze evenmin in het stuk voor. Peter Degadt plukt met een mooie zevende plaats wel de vruchten van zijn aangehouden inspanningen om alle Vlaamse ziekenhuizen met één stem te laten spreken. Tot slot nog dit. Huisartsen en farma doen het bedroevend slecht. Domus Medica-voorzitter Maaike Van Overloop moet het stellen met amper 46 punten en de impact van de industrie is nog bedroevender. Febelgen-topman Joris Van Assche blijft hangen op 37 puntjes.