...

Het Riziv stuurde vorige week een mededeling rond om de kinesitherapeuten eraan te herinneren dat ze voor 31 maart de telematicapremie voor 2013 moeten aanvragen. Net zoals huisartsen krijgen de kinesitherapeuten een subsidie voor de kosten van het gebruik van software. Die subsidie bedraagt op de kop 800 euro .Om voor de premie in aanmerking te komen moeten ze een pakket gebruiken dat een label heeft gekregen van de overheid. De huidige lijst bevat 20 erkende pakketten. Naast een attest van de producent dat ze gebruiker zijn van het pakket, moeten de kinesitherapeuten ook het bewijs hebben dat kinesitherapie hun hoofdberoep is en dat ze minstens 500 prestaties per jaar afleveren.De criteria voor het label van een kinesitherapeutenpakket dateren al van een tijdje geleden: van 2006. Maar er loopt een nieuwe procedure, met nieuwe criteria voor het label 2013.Ook voor thuisverpleegkundige softwarepakketten komt er een nieuw label. De huidige lijst van een dertigtal erkende pakketten dateert al van 2007. Trouwens ook verpleegkundigen hebben recht op een telematicapremie van 800 euro - dat is: als ze een attests voorleggen dat ze een erkend pakket gebruiken, als verpleegkunde hun hoofdberoep is en als ze voor minsten 33.000 euro terugbetaalde prestaties hebben geleverd.