...

Maandag verscheen in het Staatsblad het bedrag van de telematicapremie voor 2012: artsen krijgen dit jaar nog 806,12 euro. Tegelijk liggen de besparingsvoorstellen op tafel voor 2013. Daarin wordt het budget voor de premie gehalveerd - met het excuus dat het EMD beter gebruikt moet worden.De overheid geeft als motivatie voor de besparing onder meer dat er geen verband is tussen de premie die artsen ontvangen, en het effectieve gebruik van het pakket. Artsen zouden zelf signaleren dat de software niet doelmatig wordt gebruikt. Bovendien zijn de pakketten volgens de FOD Volksgezondheid niet functioneel genoeg. In 2012 zal 806 euro worden uitgekeerd aan 8.200 artsen - dat is 6,6 miljoen euro in totaal. Het voorstel is om dat budget in 2013 terug te brengen op drie miljoen.RoadmapDe FOD Volksgezondheid zegt tegelijk dat de overheid juist veel belang hecht aan de informatisering van de gezondheidszorg. Op 20 december zal het startsein worden gegeven voor de 'roadmap': het vijfjarenplan dat eHealth in België momentum moet geven (zie de website rondetafel eHealth - www.rtreh.be).Veel artsen vinden het dan ook bizar dat de overheid juist op dit moment een verkeerd signaal geeft. De telematicapremie dekt de investering van de huisarts in een EMD-pakket (en al wat ermee samenhangt) helemaal niet. Laat staan dat de huisarts er profijt zou aan doen - zoals gesuggereerd wordt. Het is ook geen goed idee om het aanmoedigen van een beter gebruik te starten met een halvering van het budget.BoemerangOok Marc Moens van de Bvas stelt dat de overheid een tegenstrijdig signaal geeft. Maar volgens hem hebben artsen daar eigenlijk zelf het excuus voor gegeven door de minister te vertellen dat de pakketten niet goed worden gebruikt: "Zoiets komt als een boemerang terug in je gezicht. Voor het kabinet was dat een dankbaar voorwendsel om te snoeien in de toelage."Op de website van de rondetafel oppert een kabinetsmedewerker van Onkelinx dat de overheid zelf een pakket zou kunnen ontwikkelen en dat gratis aan huisartsen ter beschikking stellen. Dat de software die nu op de markt is voor verbetering vatbaar is, kan Moens wel beamen. "En Frank Robben heeft ongetwijfeld een punt als hij zegt dat er te veel pakketten zijn." Maar Moens is sterk gekant tegen de idee van een monopolie. "Die ideeën leven zeker, maak je daar geen illusies over. Maar een monopolie kan in geen geval aanvaard worden. De dag dat het zover komt, slaap ik niet meer. Want zoals iedereen ben ik zelf ook patiënt."W.Co.